Bridges are Beautiful: M√łd kunstneren bag!

Image credit: Marina Caneve

English text below ūüĎᬆ

Kom og v√¶r med, n√•r Copenhagen Photo Festival, Fotografisk Center og Det Italienske Kulturinstitut sammen er v√¶rter for en aften i selskab med den internationalt anerkendte italienske kunstner Marina Caneve, der bes√łger Danmark i forbindelse med en researchtur omkring sit nuv√¶rende projekt ‚ÄúBridges are Beautiful‚ÄĚ.¬†

I samtale med festivaldirekt√łr for Copenhagen Photo Festival, Maja Dyrehauge Gregersen, udfolder Caneve tankerne bag projektet "Bridges are Beautiful". Samtalen giver et indblik i den unge kvindelige kunstners modige og allerede omfattende kunstneriske praksis, der i det aktuelle projekt afs√łger gr√•zonerne i vores naturbeskyttelse og √łkosystemer. Hun fort√¶ller, hvordan projektet har relation til dansk naturbeskyttelse og biodiversitet, og sammen vil de to ber√łre den bredere diskussion af gr√¶nsedragninger, territorier og frihed og l√¶gge op til en dialog med publikum.

OM PROJEKTET ‚ÄėBRIDGES ARE BEAUTIFUL‚Äô

Projektet ‚ÄėBridges are Beautiful' unders√łger med afs√¶t i naturbeskyttelsesloven Natura 2000, de steder i Europa, der har til form√•l at opretholde naturen og forbedre biodiversiteten.¬†Biodiversiteten er i stigende grad truet af menneskeskabte infrastrukturer, der har en direkte indvirkning p√• √łkosystemerne. Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 2014 med et krav om, at der skulle bygges broer rundt om i Europa for at fremme biodiversiteten.¬† Marina Caneve har sat sig for at fotografere de mere end hundrede broer i Europa, der er opf√łrt for at dyrene skal kunne bev√¶ge sig frit. For sp√łrgsm√•let er, hvor frie dyrene egentlig er? Overv√•gning af dyrene sker i st√łrre grad end nogensinde f√łr for at f√łlge naturens tilstand og dokumentere, om tiltagene virker. Med sit projekt sp√łrger Caneve, hvorvidt vores dyr lever frit eller om de konstant er under overv√•gning og i fangenskab.¬†

OM MARINA CANEVE

Marina Caneve (f. 1988), er en italiensk kunstner og fotograf uddannet fra Royal Academy of Arts i Haag (NL). Hun arbejder med milj√łm√¶ssige, sociale og kulturelle forandringer gennem en forskningsbaseret og tv√¶rfaglig tilgang. I sine projekter √łnsker hun at konfrontere vores uvidenhed om teknologiens indvirkning p√• vores milj√ł. I de seneste √•r har Caneve deltaget i forskningsprojekter, heriblandt forskningen om frihed og bev√¶gelse blandt dyr i Europa. Caneves v√¶rker er en fast del af de italienske samlinger p√• MAXXI, MUFOCOo, ICCD, National Mountain Museum, Collezione Farnesina og i private samlinger.

PROGRAM

Kl. 17.00 D√łrene √•bnes, og der serveres et glas vin sponsoreret af Det Italienske Kulturinstitut.

Kl. 17.30 ‚Äď 18.30 Samtale mellem kunstner Marina Caneve og direkt√łr for Copenhagen Photo Festival, Maja Dyrehauge Gregersen. Efter samtalen kan publikum stille sp√łrgsm√•l.

Samtalen foregår på engelsk.

ENTR√Č

Talken er gratis efter entréprisen er betalt:

- Voksne: 40 kr.

- Studerende / pensionister: 20 kr.

- Medlemmer: Gratis

Arrangementet finder sted p√• Fotografisk Center, Staldgade 16, 1699 K√łbenhavn

www.fotografiskcenter.dk

Læs mere om Marina Caneve her: 

www.marinacaneve.com

________________

(UK)

Bridges are beautiful: Talk with Festival Director Maja Dyrehauge Gregersen and the Italian artist Marina Caneve. 

Come and join us, when Copenhagen Photo Festival, Fotografisk Center, and the Italian Cultural Institute host an evening with the internationally accomplished Italian artist Marina Caneve, who is visiting Denmark as part of her research trip for her current project, Bridges are Beautiful. The project, promoted by FMAV Fondazione Modena Arti Visive, Italy, is supported by the Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture under the Italian Council program (2023).

In conversation with the festival director of Copenhagen Photo Festival, Maja Dyrehauge Gregersen, Caneve unfolds the thoughts behind the project Bridges are Beautiful. The talk is also about the young female artist’s courageous and already extensive practice, which currently explores the grey areas in our nature conservation and ecosystems. During the talk Caneve will talk about how the project relates to Danish nature conservation and biodiversity, and together they will touch on the broader discussion of boundaries, territories, and freedom, leading to a dialogue with the audience.

ABOUT THE PROJECT ‚ÄėBRIDGES ARE BEAUTIFUL‚Äô

The project Bridges are Beautiful is based on the Natura 2000 nature protection law, which aims to maintain nature and improve biodiversity. Biodiversity is increasingly threatened by human-made infrastructures that have a direct impact on the ecosystems. The nature protection law was passed in 2014 with a requirement to build bridges across Europe to gain biodiversity. 

Marina Caneve wants to photograph the more than hundred bridges in Europe that were built in relation so animals could move freely. The question is, how free the animals truly  are? Animal surveillance is happening more than ever to monitor the processes of nature and document whether initiatives are effective. 

ABOUT MARINA CANEVE 

Marina Caneve (b. 1988) is an Italian artist and photographer from the Royal Academy of Arts in Haag (NL). She’s exploring major environmental, social and cultural changes through a research based and multidisciplinary approach confronting our naive thoughts about the impact of technology on our environment. In recent years, Caneve has participated in research projects, including research on freedom and movement among animals in Europe. Caneve’s work can be found in the collections of institutions such as MAXXI, MUFOCO, ICCD, National Mountain Museum, Collezione Farnesina as well as private ones. Her work was shown in institutions such as MAXXI (Rome), La Triennale di Milano, Fotohof (Salzburg), Palazzo Reale (Milano), Institut Néerlandais (Paris).

PROGRAM

5:00 PM Doors open, and the Italian Cultural Institute serves a glass of wine. 

5.30 - 6.30 PM Talk with artist Marina Caneve and festival director of Copenhagen Photo Festival Maja Dyrehauge Gregersen. 

The talk will be in English. 

ENTRANCE 

The talk is free after the entrance fee has been paid: 

  • Adults: 40 DKK¬†
  • Students / pensioners: 20 DKK¬†
  • Members: Free

The event takes place at Fotografisk Center, Staldgade 16, 1699 Copenhagen 

www.fotografiskcenter.dk

Read more about Marina Caneve here: www.marinacaneve.com

____________

CLICK and FIND MORE PHOTO NEWS here