Open Call: Fotomarked i Absalon 11. november

English below 👇🏼

“Vi ønsker at fejre det, der findes allerede og opfordrer til i bæredygtighedens navn at puste liv i alle de skønne fotoprint, der ligger i skufferne og fortjener at blive vist frem” – Maja Dyrehauge Gregersen

Er du fotograf, kunstner eller engageret samler med forkærlighed for fotografi? Og har du en masse fine fotografier i gemmerne, som fortjener at få et nyt liv? Copenhagen Photo Festival og Absalon har slået sig sammen om at lave vores første fælles fotomarked i Absalons skønne rammer på Sønder Boulevard på Vesterbro den 11. november, og nu kan du søge om at få en bod med dine fotografiske print.

Salen i Absalon vil være fyldt med boder med alt fra ‘fundne fotografier’ til kunst- og dokumentarfotografi af både etablerede og spirende fotografer, og der vil være rig lejlighed til at møde fotograferne og få en snak om værkerne og historierne bag.  

Pust nyt liv i dine fotoprint

“Vi ønsker at fremhæve de mange dygtige fotografer herhjemme ved at få deres fotografi bredt ud til alle os, som værdsætter kunst og fotografi uden at betragte os selv som samlere. På fotomarkedet får du mulighed for at købe et værk med en personlig historie til en fair pris, og hvor du tilmed støtter fotografens arbejde,” fortæller Maja Dyrehauge Gregersen, festivaldirektør. “Vi ønsker at fejre det, der findes allerede og opfordrer til i bæredygtighedens navn at puste liv i alle de skønne fotoprint, der ligger i skufferne og fortjener at blive vist frem.” 

Så er du dokumentar- eller kunstfotograf med fotoprints i gemmerne, eller samler du på fx ‘fundne fotografier’ og har du lyst til at sælge ud af fundene, kan du søge om at få en af de ca. 20 boder, som får plads på markedet inden den 25. Oktober

Sådan ansøger du

Du skal blot skrive direkte til Copenhagen Photo Festival med følgende oplysninger i én samlet pdf:

  1. Kontaktoplysninger (Navn, adresse, telefon)
  2. Beskrivelse af din fotofaglige baggrund (uddannelse, erfaring, andet)
  3. Beskrivelse + fotos af det, du ønsker at sælge i din bod.
  4. Angive antal prints, formater og typer.
  5. Angive prisniveau

Prisen for at deltage er 400 kr. for et bord som måler 220x85cm. Der hører stole med til boden. Opsætning er mulig fra kl. 8:00 og senest ankomst kl. 9:00.

NB! Boden kan ikke refunderes.

Læs mere på Facebook begivenheden her.

___________

“We want to celebrate what already exists and encourage, in the name of sustainability, to breathe life into all the beautiful photo prints that are in the drawers and deserve to be shown.” – Maja Dyrehauge Gregersen, festival director

Are you a photographer, artist or maybe a dedicated collector with a fondness for found photography? And do you have a lot of nice photographs in storage that deserve a new life? Copenhagen Photo Festival and Absalon at Vesterbro have teamed up to create our first joint photo market in Absalon’s beautiful house on Sønder Boulevard in Vesterbro on 11 November, and now you can apply for a stall with your photographic prints.

The hall in Absalon will be filled with stalls with everything from ‘found photographs’ to art and documentary photography by both established and emerging photographers, and there will be ample opportunity to meet the photographers and have a chat about the works and the stories behind them.

Bring new life to your photo prints

“We want to highlight the many talented photographers by making their photography widely available to all of us who appreciate art and photography without considering ourselves collectors. At the photo market you get the opportunity to buy a work with a personal story at a fair price, and where you also support the photographer’s work,” says Maja Dyrehauge Gregersen, festival director. “We want to celebrate what already exists and encourage, in the name of sustainability, to breathe life into all the beautiful photo prints that are in the drawers and deserve to be shown.”

So if you are a documentary or art photographer with photo prints itching to find a new home, or if you collect e.g. ‘found photographs’ and would like to sell some of your gems, you can apply for one of the approx. 20 stalls, which will have space on the market before 25 October.

How to apply

Simply write directly to Copenhagen Photo Festival with the following information in one combined pdf:

  1. Contact information (Name, address, telephone)
  2. Description of your photographic background (education, experience, other)
  3. Description + photos of what you want to sell in your stall.
  4. Specify number of prints, formats and types.
  5. Specify price level

The price to participate is DKK 400 for a table measuring 220x85cm. Chairs are included with the stall. Setup is possible from 8:00 and the latest arrival at 9:00.

NB! The ticket cannot be refunded.