Gratis undervisningsmateriale

Copenhagen Photo Festival har med støtte fra Nordea-fonden udviklet undervisningsmateriale for fotografi for folkeskolens 4.-10. klasser. Her kan lærere og elever finde undervisningsmateriale, der behandler fotografiet ud fra et historisk, analytisk og kulturelt perspektiv. Portalen kombinerer praksis, teori og billedanalyse i tematiske forløb. Det er f.eks. forløb om venskab, fankultur, subkulturer, mobning, familieliv, identitet, politik og samfundsforandringer. Målet er at inspirere børn og gøre dem klogere på fotografiet som et kommunikativt medie. Undervisningsportalen er en del af CPF’s vision om at styrke vores evne til at tage stilling til fotografiet som udtryksform.

Foruden undervisningsmateriale tilbyder Copenhagen Photo Festival også workshops og omvisninger i Photo City for børn og unge under selve festivalen. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte festival direktør Maja Dyrehauge Gregersen

Fotoevents og aktiviteter - Copenhagen Photo Festival - Photo events

Et tilbageblik på workshops for børn og unge under Copenhagen Photo Festival