« All Events

GUIDED TOUR · Roni Horn · The Detour of Identity · Louisiana x CPF

12 June @ 16:30 - 17:15

Free tour with a festival pass
©Roni Horn installationsfoto, Louisiana Museum of Modern Art / Kim Hansen

Louisiana Museum of Modern Art inviterer festivalgæster til en gratis omvisning i Roni Horn-udstillingen i Humlebæk den 12. juni kl. 16.30. Med festivalbillet er der 25% på adgangen til Louisiana. Omvisningen er på dansk

Louisianas kunstformidler, Helle Søndergaard, vil guide dig gennem den aktuelle udstilling af den anerkendte amerikanske samtidskunstner Roni Horn, som arbejder inden for flere medier, herunder film og fotografi. Tilsyneladende knivskarpt og køligt sammensætter udstillingen mennesker og landskab, varighed og foranderlighed, uklarhed og gennemsigtighed i en strøm af lys, vand og vejr.

Om udstillingen

Subtile undertoner, hemmelige budskaber og erotiske signaler dukker op til overfladen, når den amerikanske kunstner Roni Horns værker vises i dialog med en række af de store filmklassikere. Dette er den første store soloudstilling i Norden af Roni Horn, en af vor tids mest indflydelsesrige og anerkendte kunstnere. I rummene præsenteres Horns fotografi, tegning og skulptur således sammen med filmuddrag af mestre som Bergman, Dreyer, von Trier, Chabrol og Hitchcock.

Disse møder tydeliggør ikke blot filmkunstens dybe indflydelse på Roni Horns kunst, men illustrerer kunstens optagethed af krop, erotik og begær – noget der ofte er fuldstændig skjult under overfladen. Udstillingen, med titlen The Detour of Identity, viser eksempler på nøgleværker fra hele Roni Horns karriere.

Om kunstneren

På mange måder fremstår Roni Horn (f. 1955) som en unik figur i samtidskunsten. Hun har udstillet på en lang række af verdens førende museer og arbejder inden for alle medier – fotografi, skulptur, tegning. Hun anser tegning for at være hendes primære aktivitet og det sande grundlag for hele hendes arbejde. Derudover er hun en fremragende forfatter og har udgivet mange bøger.

Roni Horns arbejde kredser i bund og grund om identitet. Hvem er jeg, hvad betyder mit køn, hvilket sprog er tilgængeligt for følelser, hvordan er naturens orden kontra menneskehedens? Hendes spørgsmål er filosofiske og grundlæggende, hendes svar er de konkrete kunstværker – åbne for fortolkning.

 

Hvornår · Hvad · Hvor

Mødetid: 12. juni kl. 16.30 foran infoskranken på museet

Pris: Både den guidede tur og entréen til museet er gratis for festivalbilletholdere til netop dette arrangement.

Billetter: Gratis med festivalbillet – begrænsede pladser, så bestil din plads her: 

https://billetto.dk/e/guided-tour-for-cpf-guests-roni-horn-the-detour-of-identity-tickets-995580?

 

_____________

Guided Tour for festival guests · Roni Horn · The Detour of Identity · Louisiana x CPF

The Louisiana Museum of Modern Art invites festival guests for a free guided tour of the Roni Horn exhibition in Humlebæk on 12 June 4.30 pm with a festival pass you get 25% on the entrance to the museum. This guided tour will be held in Danish.

Louisiana’s arts facilitator, Helle Søndergaard, will guide you through the current exhibition of the acknowledged American contemporary artist Roni Horn, who works within multiple media including film and photography. Seemingly razor-sharp and cool, the exhibition juxtaposes humans and landscape, permanence and changeability, obscurity and transparency in a flow of light, water and weather.

About the exhibition

Subtle undertones, secret messages and erotic signals come to the surface when the works of the American artist Roni Horn are shown in dialogue with a number of the great movie classics. This is the first major solo presentation in the Nordics of Roni Horn, one of the most influential and acclaimed artists of our time. In the rooms, Horn’s photography, drawing, and sculpture are thus presented together with film excerpts by masters such as Bergman, Dreyer, von Trier, Chabrol, and Hitchcock. 

These juxtapositions not only make clear the profound influence of film art on Roni Horn’s art, but illustrate that it contains intense sexuality and preoccupation with the body, eroticism, and desire – something that is often completely hidden beneath the surfaces of the rigorous, conceptual imagery.The exhibition, entitled The Detour of Identity, showcases examples of key works from throughout Roni Horn’s career.

About the artist

In many ways, Roni Horn (b. 1955) stands out as a unique figure in contemporary art. She has exhibited at a wide range of the world’s leading museums and works in all media – photography, sculpture, drawing. She considers drawing to be her primary activity and the true foundation of her entire body of work. Additionally, she is a brilliant writer and has published many books.

Roni Horn’s work essentially revolves around identity. Who am I, what does my gender mean, what language is available for emotions, what is the order of nature versus that of humanity? Her questions are philosophical and fundamental, her answers are the concrete artworks – open to interpretation.

 

When · What · Where

Meeting time: 12 June 4.30 pm in front of the info desk at the museum

Price: Both the guided tour and the entry fee to the museum is free for festival ticket holders to this particular event.

Tickets: Free with a festival ticket – limited seats, so book your seat here:

https://billetto.dk/e/guided-tour-for-cpf-guests-roni-horn-the-detour-of-identity-tickets-995580?

 

This guided tour will be held in danish.

Details

Date:
12 June
Time:
16:30 - 17:15
Cost:
Free tour with a festival pass
Event Categories:
, ,

Venue

Louisiana
Gl. Strandvej 13
Humlebæk, 3050 Danmark
+ Google Map
Phone
+45 49190719
View Venue Website