Help us get better!

Photo: Skabertrang by Aftenskolen Fountain House at Den Sociale Blomsterhave, photo by Hans Vedsted. 

We are very curious to hear how your experience of this year’s Copenhagen Photo Festival was? What did you like? What would you like more of and how can the festival best meet your expectations in the future? 

As a festival that wants to evolve creatively and organically, meet our visitors in the best possible way and present new innovative exhibitions, emerging and established artists as well as present you with great events in a nice setting, we are always open to suggestions, constructive ideas and new partnerships. 

It only takes 5 minutes!

We therefore hope you will use 5 minutes of your time to fill out a short survey about your festival experience. You can also fill it out, if you did not attend. Either way you may have ideas, comments or suggestions for new paths or partnerships for the festival that could be interesting for us.

If you participate you get the chance to win two tickets for next year's festival. We will find the winner 15 August.

We look forward to hearing from you!  

Click here for the English survey

Klik her for at få spørgsmålene på dansk


Workshop – Polaroid Transfer

Join us for a 3-hour workshop in Polaroid Transfer where you will learn the most important things about Polaroid Transfer.

The workshop will include a short introduction to Polaroid cameras, Polaroid Lab, and Polaroid films, and a demonstration of the technique, after which the participants themselves try the technique and its possibilities.

We work by separating the Polaroid photography from each other and lift the ultra-thin image-bearing emulsion from the Polaroid photography onto, for example, a nice piece of paper, a small tile, or something else.

The technique is addictive and calls for deep breathing, concentration, and creativity.

The workshop does not require any prior knowledge, just the courage to learn new things and be inspired.

The price of the workshop is 495, - and includes 3 polaroid photos + paper (possibility to buy more), as well as some snacks.

Max. 8 participants.

Sign up by transferring 495 ddk via Mobile Pay to 26362420 (remember to write name and date for the workshop) or send an email to sille80.sp@gmail.com.

The teacher is Sille Juline Høgly Petersen www.sillejulinehoglypetersen.dk , who has experience with teaching and in-depth knowledge of the technique and Polaroid photography

______________

Tag med på 3 timers Polaroid Transfer workshop, hvor du vil lære det vigtigste inden for Polaroid Transfer.

På workshoppen vil der være en kort introduktion til Polaroid kameraer, Polaroid Lab og Polaroid film, en demonstration af teknikken hvorefter deltagerne selv prøver teknikken og dens muligheder.

Vi arbejder med at skille polaroidfotografiet fra hinanden og løfte den ultra tynde billedbærende emulsion fra polaroidfotografiet hen på fx et lækkert stykke papir, en lille flise eller andet.

Teknikken er vanedannende og kalder på dybe vejrtrækninger, koncentration og kreativitet.

Workshoppen kræver ikke nogen forkundskaber, blot mod på at lære nyt og lade sig inspirere.

Prisen for workshoppen er 495, - og er inklusiv 3 polaroid fotos + papir (mulighed for at tilkøbe flere), samt lidt snacks.

Max. 8 deltagere.

Tilmeld dig ved at overføre 495 kr via mobile pay på 26362420 (notér navn og dato for workshop) eller send en mail på sille80.sp@gmail.com

Underviseren er Sille Juline Høgly Petersen https://www.sillejulinehoglypetersen.dk, der har erfaring med undervisning og dybdegående kendskab til teknikken og Polaroidfotografi.


Workshop – Cyanotypi // Fotografi på Godsbanen

English below

Cyanotypi - Har du lyst til at prøve kræfter med denne smukke analoge fototeknik?

Se og oplev en den gamle analoge fototeknik, hvor UV lyset er din medspiller og hvor du eksponerer billeder i det fri ved hjælp af solenlys og derefter fremkalder dem med vand. Mulighederne for at lave de flotteste cyanotypier er uendelige.
Vi laver cyanotypi fotogrammer og kontaktkopierede fotos
Et fotogram er unik analog fotografisk proces, idet det er en form for fotografering, der ikke kræver et kamera eller et dyrt mørkekammer. Cyanotypi fotogrammer er poetiske blå siluetbilleder lavet fjer, blomster, blonder, papirklip og alverdens andre ting.
Et kontaktkopieret foto laves med et stort negativ, som eksponeres direkte i 1:1 uden forstørrelse til stykke hjemmelavet cyanotypi-fotopapir. Man kan bruge et printet negativt billede på en transparent, af den slags som man bruger til en overhead projekter til at lave et kontaktkopieret foto med.
Du kan afprøver de to teknikker på kurset. For begge teknikkers vedkommende gælder, at man placerer blade, papirklip, negativer, mm direkte på papir, som er bestrøget med en lysfølsom emulsion og derefter lader man sollysets eksponere papiret, så der skabes en silhuet effekt. Ingeniører brugte processen langt ind i det 20. århundrede som en enkel og billig proces til at producere kopier af tegninger, kaldet "blåtryk". I dag bruges teknikken primært af kunstnere.
På dette 3 timers kursus vil du blive introduceret til alle trin i teknikken og få mulighed for at afprøve den.

Medbring dine egne ting:
Du er velkommen til at medbringe pressede blomster, negativer printet på transparenter, blonder, mv. Der er også et udvalg af flere forskellige materialer til rådighed på kursusdagen. Tag det praktiske tøj på, da en stor del af workshoppen foregår udendørs, og medbring drikkevarer og godt humør.

Copenhagen Photo Festival: Cyanotypi workshop
Undervisere: Fotografi på Godsbanen v/ Barbara Katzin og Charlotte Siewartz
Adresse: Containeren ved Refshalevej 173c, 1432 København
Dato: 12 juni, 2022, kl 11:30-14:30.
Max 7 deltagere
Pris: 350 kr ink. materialer
Sprog: Dansk og engelsk
Hvis du er interesseret, så tilmeld dig på: photographyatgodsbanen@gmail.com
Deadline for tilmelding: d. 5. juni 2022
------------------------

Fotografi på Godsbanen
Fotografi på Godsbanen er en forening, som på frivillig basis driver det åbne Mørkekammer på Godsbanen i Århus. Her kan man arbejde med klassisk sort-hvid analog fotografi og eksperimentere med diverse gamle fototeknikker. Mørkekammeret på Godsbanen har 10 års jubilæum i år. Læs mere: https://fotogodsbanen.wordpress.com/

---------------

Cyanotype - Do you want to make beautiful analog photography technique?

See and experience the old analog photo technique, where the UV light is your partner and where you expose images in open-air utilizing sunlight, and then develop them with water. The possibilities for making the most beautiful cyanotypes are endless.
We make cyanotype photograms and contact copied photos
A photogram is a unique analog photographic process, being a form of photography that does not require a camera or an expensive darkroom. Cyanotype photograms are poetic blue silhouette images made of feathers, flowers, lace, paper clips and all sorts of other things.
A contact-copied photo is made with a large format negative, which is exposed directly in 1:1 without any magnification onto a piece of homemade cyanotype photogrqphy paper. For this process, you can print a negative photo on a transparency such as the kind used for overhead projectors and print it as a cyanotype contact print.
You try out these two techniques on the workshop. For both techniques, place leaves, paper clips, negatives, etc. directly on paper, which is coated with a light-sensitive cyanotype emulsion, and then let the sunlight expose the paper, so that a silhouette effect is created. Engineers used the process well into the 20th century as a simple and inexpensive process to produce copies of drawings, called "blueprints". Today, the technique is used primarily by artists.
In this 3 hour workshop, you will be introduced to all steps of the cyanotype technique and have the opportunity to try it out.
Bring the following materials with you to the workshop:
You are welcome to bring pressed flowers, negatives printed on transparencies, lace, etc. There is also a selection of several different materials available on the course day. Put on your practical clothes, as a large part of the workshop takes place outdoors, and bring drinks and a good mood.
Teachers: Fotografi på Godsbanen/Barbara Katzin and Charlotte Siewartz
Address: the container at Refshalevej 173c, 1432 Copenhagen
Date: June 12, 2022, 11:30-14:30 p.m.
Max 7 participants
Workshop fee: DKK 350 incl. materials
Languages: Danish and English
If you are interested, sign up at: photographyatgodsbanen@gmail.com
Deadline for registration: June 5, 2022
------------------------
Fotografi på Godsbanen
Fotografi på Godsbanen is an association that on a voluntary basis runs the open Mørkekammer on Godsbanen in Århus. Here you can work with classic black and white analog photography and experiment with various old photo techniques. The Mørkekammeret (darkroom) on Godsbanen has its 10-year anniversary this year. Read more: https://fotogodsbanen.wordpress.com/

Eye Eye Me – NFT Friday: Talk & Workshop

Join us at the Festival Center for eyeopening afternoon with a talk and workshop about art and NFTs. Get wiser on the NFT technology, its potentials, possibilities and the many new perspectives NFT's have in relation to art, archives and photography.

The Danish online gallery eyeeye.me based in Copenhagen opens this NFT Friday with a talk about their story and how art and technology can benefit from each other. EyeEye use the NFT-technology to turn old negatives from The Blosson Expedition, an Atlantic expedition, into digital art on the blockchain.

When the three-masted schooner Blossom traveled the Atlantic Ocean in the 1920s, exploring exotic locations in Africa and South America, its crew members could hardly have imagined that the photographic records of their expedition would become the focal point of an art project almost 100 years later.

Had anyone tried to explain to them what the project entailed, they would have dismissed it as pure science fiction. Indeed, the technological gap between the fragile, faded negatives that still exist as memories of ‘the Blossom Expedition’ and today’s digital space is almost unimaginable. Nevertheless, it has been bridged by three Danes who decided to join forces and introduce a way of making art that is quite unusual in Denmark.

The idea of making digital art out of the negatives was born. Marc Fluri, Sebastian Tiku Lybecker and the third project member, Jesper Munk, decided to conduct an experiment – they would transform some of the photographs from the expedition into NFTs, turning something that was never thought of as artistic into unique digital art objects.

After the talk, Eye Eye's own crypto currency expert, Jesper Munk, will give an introduction to how you can purchase NFT's yourself.

Program

16-17 Eye Eye talk.

The talk will be in Danish The talk will take place in the Festival Cinema at Frame and is open for all with a Festival Pass – you do not have to sign up.

17-17.45 Eye Eye workshop.

To participate you have to remember your Iphone. The workshop will take place in the Festival Cinema at Frame and take you through:

Understanding what an NFT is.

How to create a wallet to store the NFT.

Purchase cryptocurrency for the NFT.

View it in your wallet.

(sign up at hello@eyeeye.me)

After the event we invite you to stay and enjoy the music of DJ Henrique Hinnerfeldt and enjoy a drink on our ROOFTOP BAR!

 


Festival Programme for the Weekend

Still not quite sure what to do this weekend? Don't know what to see? We've got the perfect remedy. The last weekend of the festival is going to be buzzling with activities and events at our Festival Center, so do not hesitate to stop by!

To help you navigate here's the programme for this weekend at the Festival Center – to learn more click on the event!

Friday 10 June

11-20 pm Enjoy the 9 exhibitions at the Festival Center and exhibition park 

4-6 pm NFT-Friday with eyeeye.me

5 pm: Apéro with DJ Henrique Hinnerfeldt – enjoy the exhibitions, music and a drink at the ROOF TOP BAR

Saturday 11 June

11-20 pm Enjoy the 9 exhibitions at the Festival Center and exhibition park: 

11 am-4 pm Photo Book Market with more than 15 publishers

4 pm: Apéro talk – meet the FUTURES NORDIC TALENTS Iben Gad, Tine Bek and Luna Scales for a tour and a talk of their exhibition and enjoy the exhibitions, music and a drink at the ROOF TOP BAR.

Sunday 12 June

11-20 pm Enjoy the 9 exhibitions at the Festival Center and exhibition park.

11.30 am - 2.30 pm Cyanotype Workshop by Fotografi på Godsbanen.

1- 4 pm Polaroid Transfer Workshop by Sille Juline Høgly Petersen

4 pm: Apéro light  – enjoy the exhibitions, music and a drink at the ROOF TOP BAR

AND as a special closing event:

3 pm GUIDED ART TOUR of the FUTURES Nordic Talents exhibition at Til Vægs in Lundtoftegade with festival director Maja Dyrehauge Gregersen and Søren Emil Schütt from Til Vægs.

We hope to see you this last festival weekend!


Open studio in the Dark Room at Biblioteket på Rentemestervej

Visit the workshop and dark chamber at the Library on Rentemestervej. You can create your own black and white photos in sizes up to 24 x 30 cm.

-----------------

Åbent hus i Mørkekammeret

Kom og se værkstedet og kom i gang med at lave dine egne S/H fotos. Mørkekammeret er en del af Bibliotekets værksteder. Her kan man fremkalde film og lave sort-hvid forstørrelser op til 24x30cm.  


Workshop – Polaroid Transfer

Join us for a 3-hour workshop in Polaroid Transfer where you will learn the most important things about Polaroid Transfer.

The workshop will include a short introduction to Polaroid cameras, Polaroid Lab, and Polaroid films, and a demonstration of the technique, after which the participants themselves try the technique and its possibilities.

We work by separating the Polaroid photography from each other and lift the ultra-thin image-bearing emulsion from the Polaroid photography onto, for example, a nice piece of paper, a small tile, or something else.

The technique is addictive and calls for deep breathing, concentration, and creativity.

The workshop does not require any prior knowledge, just the courage to learn new things and be inspired.

The price of the workshop is 495, - and includes 3 polaroid photos + paper (possibility to buy more), as well as some snacks.

Max. 8 participants.

Sign up by transferring 495 ddk via Mobile Pay to 26362420 (remember to write name and date for the workshop) or send an email to sille80.sp@gmail.com.

The teacher is Sille Juline Høgly Petersen www.sillejulinehoglypetersen.dk , who has experience with teaching and in-depth knowledge of the technique and Polaroid photography

______________

Tag med på 3 timers Polaroid Transfer workshop, hvor du vil lære det vigtigste inden for Polaroid Transfer.

På workshoppen vil der være en kort introduktion til Polaroid kameraer, Polaroid Lab og Polaroid film, en demonstration af teknikken hvorefter deltagerne selv prøver teknikken og dens muligheder.

Vi arbejder med at skille polaroidfotografiet fra hinanden og løfte den ultra tynde billedbærende emulsion fra polaroidfotografiet hen på fx et lækkert stykke papir, en lille flise eller andet.

Teknikken er vanedannende og kalder på dybe vejrtrækninger, koncentration og kreativitet.

Workshoppen kræver ikke nogen forkundskaber, blot mod på at lære nyt og lade sig inspirere.

Prisen for workshoppen er 495, - og er inklusiv 3 polaroid fotos + papir (mulighed for at tilkøbe flere), samt lidt snacks.

Max. 8 deltagere.

Tilmeld dig ved at overføre 495 kr via mobile pay på 26362420 (notér navn og dato for workshop) eller send en mail på sille80.sp@gmail.com

Underviseren er Sille Juline Høgly Petersen https://www.sillejulinehoglypetersen.dk, der har erfaring med undervisning og dybdegående kendskab til teknikken og Polaroidfotografi.


Workshop – Thread the Needle

THREAD THE NEEDLE is a 2-hour workshop where you learn to sew your own book. We work with the simple, but beautiful Japanese stab binding and the functional and easy singer-stitch.

As a participant, you learn about materials and tools that are used to sew books. All participants go home with handmade notebooks, as well as knowledge and understanding of what it means to sew their own book. The techniques taught can be used to create your own journals, notebooks, zines, artist books and / or photo book dummies.

Perfect for beginners. Price per person is 350 kr. All material is included.

Max. 8 participants, registration by e-mail to hello@blanktpapir.com on a first come, first serve-basis. Your place is only reserved upon payment. In case of participant cancellation later than 48 hours before the workshop, there is no refund.

We reserve the right to cancel the workshop if there are too few registrations. In this case, the full amount is refunded. 

____________

THREAD THE NEEDLE er en 2-timers workshops, hvor du lærer at sy din egen bog. Vi arbejder med den simple, men smukke japanske stab syning og den funktionelle og nemme singer-sygning.

Som deltager lærer man om materialer og værktøj, som skal bruges for selv at sy bøger. Alle deltagerne går hjem med håndlavede notesbøger, samt viden og forståelse for, hvad det vil sige at sy sin egen bog. De teknikker, som der undervises i, kan bruges til at lave egne journaler, notesbøger, zines, artist books og/eller fotobog dummys.

Passer perfekt til begyndere. Deltagergebyr på 350 kr. Alt materiale er inkluderet.

Maks. 8 deltagere, tilmelding efter først til mølle ved e-mail til hello@blanktpapir.com
Pladsen er først reserveret ved betaling. Ved deltager-aflysning mindre end 48 timer før afholdelse, refunderes deltagergebyret ikke. 

Vi tillader os at aflyse workshoppen ved for få tilmeldelser. I så fald refunderes det fulde beløb.


Workshop – Thread the Needle

THREAD THE NEEDLE is a 2-hour workshop where you learn to sew your own book. We work with the simple, but beautiful Japanese stab binding and the functional and easy singer-stitch.

As a participant, you learn about materials and tools that are used to sew books. All participants go home with handmade notebooks, as well as knowledge and understanding of what it means to sew their own book. The techniques taught can be used to create your own journals, notebooks, zines, artist books and / or photo book dummies.

Perfect for beginners. Price per person is 350 kr. All material is included.

Max. 8 participants, registration by e-mail to hello@blanktpapir.com on a first come, first serve-basis. Your place is only reserved upon payment. In case of participant cancellation later than 48 hours before the workshop, there is no refund.

We reserve the right to cancel the workshop if there are too few registrations. In this case, the full amount is refunded. 

____________

THREAD THE NEEDLE er en 2-timers workshops, hvor du lærer at sy din egen bog. Vi arbejder med den simple, men smukke japanske stab syning og den funktionelle og nemme singer-sygning.

Som deltager lærer man om materialer og værktøj, som skal bruges for selv at sy bøger. Alle deltagerne går hjem med håndlavede notesbøger, samt viden og forståelse for, hvad det vil sige at sy sin egen bog. De teknikker, som der undervises i, kan bruges til at lave egne journaler, notesbøger, zines, artist books og/eller fotobog dummys.

Passer perfekt til begyndere. Deltagergebyr på 350 kr. Alt materiale er inkluderet.

Maks. 8 deltagere, tilmelding efter først til mølle ved e-mail til hello@blanktpapir.com
Pladsen er først reserveret ved betaling. Ved deltager-aflysning mindre end 48 timer før afholdelse, refunderes deltagergebyret ikke. 

Vi tillader os at aflyse workshoppen ved for få tilmeldelser. I så fald refunderes det fulde beløb.


Pinhole Workshop at Bibliotekspladsen + Open House in the Darkroom

Forget all about creating images in seconds. With the pinhole camera everything is slow – very slow. Vi have to go back to the birth of photography, where the process was importatn. Several minuts pass before the photo paper is exposed to the light and you never know for sure what the result will be.

A pinhole camera is a simple box with a hole and inside is a some film or photo sensitive paper. At the workshop, you can try out our pinhole cameras. The darkroom will be open, so you can get you image produced right there.

The participation fee is DKK 100 and you sign up via the library website.

__________

Glem alt om hurtige billeder der er færdige på få sekunder. Med Pinhole camera /  Hulkamera går alting langsomt, meget langsomt. Vi er tilbage til fotografiets begyndelse hvor selve processen er vigtig. Der kan gå flere minutter før filmen eller fotopapiret er rigtig belyst og man ved aldrig med sikkerhed hvordan resultatet bliver. 

Et hulkamera er ganske enkelt en kasse med et hul i og i kassen er der film eller fotopapir. På dagens workshop har vi hulkameraer du kan eksperimentere med. Der er åbent i mørkekammeret, så dine eksperimenter bliver fremkaldt på stedet. Mulighed for drop-in på dagen

Det koster 100 kr at deltage. Udgiften dækker materialer.

Tilmelding via biblioteket.