Astrid Kruse Jensen: Resonance

Dansk tekst nedenfor

Astrid Kruse Jensen presents new works in her upcoming exhibition Resonance at Martin Asbæk Gallery. The exhibition includes both cyanotypes and works created by using polaroid film.

In her artistic work, Astrid Kruse Jensen has constantly explored the basic material of photography, both through chemical processes, but also through text-based works as well as photographs of both fabric and bronze.

A recurring theme in Astrid Kruse Jensen's practice has been the relation between photography and memory, where time becomes an abstract phenomenon that does not necessarily follow our linear understanding of it. This theme will also be explored in the upcoming exhibition.

________________________

Astrid Kruse Jensen præsenterer nye værker på sin kommende udstilling Resonance hos Martin Asbæk Gallery. Udstillingen inkluderer både cyanotypier og værker skabt ved polaroid film.

Astrid Kruse Jensen har i sit kunstneriske virke konstant udforsket fotografiets grundmateriale, både igennem de kemiske processer, men også igennem tekstbaserede værker såvel som fotografier på både stof og bronze.

Et gennemgående tema i Astrid Kruse Jensens praksis har været fotografiets relation til erindringen, hvorved tiden bliver en abstrakt størrelse, der ikke nødvendigvis følger vores gængse lineære forståelse heraf. Dette tema vil også gå igen på den kommende udstilling.