Irina Rozovsky: Behind the Trees

Harbo Bar presents a selection of works by the praised and acknowledged photographer Irina Rozovsky. Photographs from her latest projects reveal her extraordinary talent to notice and capture diverse life among the trees, shaping stirring images of moments filled with serenity and calmness.

We can follow her into these small landscapes that appear quite familiar as ideal. People inhabit beautiful public spaces to find their perfect spot for some privacy to act their at times mysterious or pure and outright rituals. Strolling with Irina Rozovsky through leisure shaped nature, we wander and wonder about peoples little pleasures in plain air. 

Though strongly related to a documentary tradition these images have an open and exploring character, often with a narrative twist, that reminds us about the nature of poetry.

“…It is a little like the difference between poetry and prose. In prose, the gaps are filled. Language is used to explain, clarify, articulate. Prose tells us what the writer knows, often suggesting to the reader what to think. Poetry, on the other hand, is as much about what is not said, as what is. It encourages the reader to look, think and draw their own conclusions. To inhabit the spaces between things…” (Editor Georgina Reid on gardens in Wounderground journal)

Harbo Bar is happy to exhibit a special small combination of motives curated by Lene Harbo Pedersen from the book In Plain Air. A long term project Irina Rozovsky photographed within Prospect Park, Brooklyn, NY 2011-2020. As a book published by Mack in 2021. These motives are accompanied by two images of the unpublished, latest series Traditions Highway.

____________________

Harbo Bar præsenterer et udvalg af værker af den roste og anerkendte fotograf Irina Rozovsky. Fotografier fra hendes seneste projekter afslører hendes ekstraordinære talent for at lægge mærke til og indfange mangfoldigt liv blandt træerne, der danner rørende billeder af øjeblikke fyldt med ro og sirenitet.

Vi kan følge hende ind i disse små landskaber, der fremstår velkendte dog ideelle. Folk indtager disse billedskønne offentlige rum for at finde deres perfekte enemærker til lidt privathed, således at de kan udføre deres til tider mystiske eller jordbundne, autentiske ritualer. Når vi slentrer med Irina Rozovsky gennem formet natur, bevæges vi og forundres over folks små fornøjelser udenfor - ’en Plein Air'.

Selvom fotografierne er stærkt relateret til den dokumentariske tradition, har disse billeder en åben og udforskende karakter, ofte med et narrativt twist, der minder os om poesiens natur.

“...Det er lidt ligesom forskellen mellem poesi og prosa. I prosa udfyldes hullerne. Sproget bruges til at forklare, præcisere, formulere. Prosa fortæller os, hvad forfatteren ved, og foreslår ofte læseren, hvad han skal tænke. Poesi handler derimod lige så meget om, hvad der ikke bliver sagt, som hvad der er. Det opmuntrer læseren til at se, tænke og drage deres egne konklusioner. At bebo mellemrummene mellem ting ..." (Redaktør Georgina Reid om haver og parker i Wounderground journal)

Harbo Bar er begejstrede over at udstille et særligt udvalg af motiver kurateret af Lene Harbo Pedersen fra bogen In Plain Air, et langvarigt projekt fra Prospect Park, Brooklyn, NY fotograferet af Irina Rozovsky i 2011-2020. Projektet blev udgivet som bog på forlaget Mack i 2021. Disse motiver ledsages af to billeder fra en upubliceret serie, Traditions Highway.