Paolo Di Paolo x Pier Paolo Pasolini: La lunga strada di sabbia (The long road of sand)

La lunga strada di sabbia (The long road of sand) - photographs by Paolo Di Paolo and texts by Pier Paolo Pasolini

On the occasion of the 100th anniversary of Pier Paolo Pasolini's birth, the Italian Cultural Institute in Copenhagen presents the exhibition "La lunga strada di sabbia" (The long road of sand) by photographer Paolo Di Paolo and author and film director Pier Paolo Pasolini. The exhibition enholds many unpublished black and white photos, videos and documents, curated by Silvia Di Paolo, in collaboration with Fondazione Sozzani and under the patronage of Centro Studi Pasolini.

In 1959, Paolo Di Paolo was 34 years old and had photographed for five years for the newspaper Il Mondo. Pier Paolo Pasolini was a promising 37-year-old author who had published La meglio gioventù, Ragazzi di vita and Una vita violenta. He was not yet a film director.

In Italy, the "economic miracle" had just begun. The newspapers tended to present a microcosm of mythical characters, as an alternative to the gray everyday life, to the fear of war, to the great emigration, and to the poverty that was not yet a distant past.

Arturo Tofanelli, director of the magazine Successo and the weekly magazine Tempo, hired the two talents, who did not know each other, to report on the Italians' summer holiday, a report which was subsequently printed in Successo in three sections.

The author and photographer set off from Ventimiglia with the plan to travel along the coasts of Italy to the south and subsequently up the opposite coast to Trieste. But they had different visions for the project. "Pasolini was looking for a lost world of literary ghosts, an Italy that no longer existed - remembers Di Paolo - I was looking for an Italy that looked to the future. I also came up with the title 'The long road of sand', which should indicate the Italians' arduous journey to achieve prosperity and vacation."

A complex, delicate partnership emerged, which was to unite them only in the first part of the journey, but which was consolidated in mutual respect and trust.

On Thursday 9 of June at 7 pm, the Italian Cultural Institute invites you to the finissage, where theym will offer a glass of Italian wine. In addition, cand.mag. in Italian language and culture Siri Rønne Christiansen will talk about Pier Paolo Pasolini, and how Pasolini and di Paolo had different views on the past and the future in a time in great development. The trip along the road of sand was just one among many journeys for Pasolini, and although in this context he may seem retrospective, he was also curious and far-sighted, and therefore a source of inspiration on many points. Admission to the event is free and everyone is welcome.

______________________________

La lunga strada di sabbia (Den lange vej af sand) - fotografier af Paolo Di Paolo og tekster af Pier Paolo Pasolini

 I anledning af 100-året for Pier Paolo Pasolinis fødsel præsenterer Det Italienske Kulturinstitut i København udstillingen "La lunga strada di sabbia” (Den lange vej af sand) af fotograf Paolo Di Paolo og forfatter og filminstruktør Pier Paolo Pasolini. Udstillingen består af fotografier, hvoraf mange upublicerede, videoer og dokumenter, kurateret af Silvia Di Paolo, i samarbejde med Fondazione Sozzani og under patronat af Centro Studi Pasolini.

 I 1959 var Paolo Di Paolo 34 år og havde fotograferet i fem år for avisen Il Mondo. Pier Paolo Pasolini var en lovende 37-årig forfatter, der havde udgivet La meglio gioventù, Ragazzi di vita og Una vita violenta. Han var endnu ikke filminstruktør.

I Italien var ”det økonomiske mirakel” lige begyndt. Aviserne havde en tendens til at fremvise et mikrokosmos af mytiske karakterer, som et alternativ til den grå hverdag, til frygten for krig, til den store emigration, og til den fattigdom, som man var ved at lægge bag sig.

Arturo Tofanelli, direktør for bladet Successo og ugebladet Tempo, hyrede de to talenter, som ikke kendte hinanden, til at rapportere om italienernes sommerferie, en reportage som efterfølgende blev trykt i Successo i tre afsnit.

Forfatteren og fotografen tog afsted fra Ventimiglia med planen om at rejse langs Italiens kyster mod syd og efterfølgende op langs den modsatte kyst til Trieste. Men de havde forskellige visioner for projektet. "Pasolini ledte efter en tabt verden af litterære spøgelser, et Italien, der ikke længere eksisterede - husker Di Paolo - jeg ledte efter et Italien, der så ud i fremtiden. Jeg udtænkte også titlen ”Den lange vej af sand”, som skulle indikere italienernes omstændige rejse for at nå frem til velstand og ferie." Et komplekst, delikat partnerskab opstod, som kun skulle forene dem i den første del af rejsen, men som konsolideredes i gensidig respekt og tillid.

Torsdag d. 9. juni kl. 19.00 inviterer Kulturinstituttet indenfor til finissage, hvor de byder på et glas italiensk vin, og cand.mag. i italiensk sprog og kultur Siri Rønne Christiansen vil fortælle om Pier Paolo Pasolini, og hvorledes Pasolini og di Paolo havde forskellige syn på fortiden og fremtiden i en samtid i stor udvikling. Turen langs vejen af sand var blot én blandt mange rejser for Pasolini, og selvom han i denne sammenhæng kan virke tilbageskuende, så var han også nysgerrig og fremsynet, og derfor en inspirationskilde på mange punkter. Entré til arrangement er gratis, og alle er velkomne.