« All Events

  • This event has passed.

Workshop – Cyanotypi // Fotografi på Godsbanen

12. June 2022 @ 11:30 - 14:30

350DK
English below

Cyanotypi – Har du lyst til at prøve kræfter med denne smukke analoge fototeknik?

Se og oplev en den gamle analoge fototeknik, hvor UV lyset er din medspiller og hvor du eksponerer billeder i det fri ved hjælp af solenlys og derefter fremkalder dem med vand. Mulighederne for at lave de flotteste cyanotypier er uendelige.
Vi laver cyanotypi fotogrammer og kontaktkopierede fotos
Et fotogram er unik analog fotografisk proces, idet det er en form for fotografering, der ikke kræver et kamera eller et dyrt mørkekammer. Cyanotypi fotogrammer er poetiske blå siluetbilleder lavet fjer, blomster, blonder, papirklip og alverdens andre ting.
Et kontaktkopieret foto laves med et stort negativ, som eksponeres direkte i 1:1 uden forstørrelse til stykke hjemmelavet cyanotypi-fotopapir. Man kan bruge et printet negativt billede på en transparent, af den slags som man bruger til en overhead projekter til at lave et kontaktkopieret foto med.
Du kan afprøver de to teknikker på kurset. For begge teknikkers vedkommende gælder, at man placerer blade, papirklip, negativer, mm direkte på papir, som er bestrøget med en lysfølsom emulsion og derefter lader man sollysets eksponere papiret, så der skabes en silhuet effekt. Ingeniører brugte processen langt ind i det 20. århundrede som en enkel og billig proces til at producere kopier af tegninger, kaldet “blåtryk”. I dag bruges teknikken primært af kunstnere.
På dette 3 timers kursus vil du blive introduceret til alle trin i teknikken og få mulighed for at afprøve den.

Medbring dine egne ting:
Du er velkommen til at medbringe pressede blomster, negativer printet på transparenter, blonder, mv. Der er også et udvalg af flere forskellige materialer til rådighed på kursusdagen. Tag det praktiske tøj på, da en stor del af workshoppen foregår udendørs, og medbring drikkevarer og godt humør.

Copenhagen Photo Festival: Cyanotypi workshop
Undervisere: Fotografi på Godsbanen v/ Barbara Katzin og Charlotte Siewartz
Adresse: Containeren ved Refshalevej 173c, 1432 København
Dato: 12 juni, 2022, kl 11:30-14:30.
Max 7 deltagere
Pris: 350 kr ink. materialer
Sprog: Dansk og engelsk
Hvis du er interesseret, så tilmeld dig på: photographyatgodsbanen@gmail.com
Deadline for tilmelding: d. 5. juni 2022
————————

Fotografi på Godsbanen
Fotografi på Godsbanen er en forening, som på frivillig basis driver det åbne Mørkekammer på Godsbanen i Århus. Her kan man arbejde med klassisk sort-hvid analog fotografi og eksperimentere med diverse gamle fototeknikker. Mørkekammeret på Godsbanen har 10 års jubilæum i år. Læs mere: https://fotogodsbanen.wordpress.com/

—————

Cyanotype – Do you want to make beautiful analog photography technique?

See and experience the old analog photo technique, where the UV light is your partner and where you expose images in open-air utilizing sunlight, and then develop them with water. The possibilities for making the most beautiful cyanotypes are endless.
We make cyanotype photograms and contact copied photos
A photogram is a unique analog photographic process, being a form of photography that does not require a camera or an expensive darkroom. Cyanotype photograms are poetic blue silhouette images made of feathers, flowers, lace, paper clips and all sorts of other things.
A contact-copied photo is made with a large format negative, which is exposed directly in 1:1 without any magnification onto a piece of homemade cyanotype photogrqphy paper. For this process, you can print a negative photo on a transparency such as the kind used for overhead projectors and print it as a cyanotype contact print.
You try out these two techniques on the workshop. For both techniques, place leaves, paper clips, negatives, etc. directly on paper, which is coated with a light-sensitive cyanotype emulsion, and then let the sunlight expose the paper, so that a silhouette effect is created. Engineers used the process well into the 20th century as a simple and inexpensive process to produce copies of drawings, called “blueprints”. Today, the technique is used primarily by artists.
In this 3 hour workshop, you will be introduced to all steps of the cyanotype technique and have the opportunity to try it out.
Bring the following materials with you to the workshop:
You are welcome to bring pressed flowers, negatives printed on transparencies, lace, etc. There is also a selection of several different materials available on the course day. Put on your practical clothes, as a large part of the workshop takes place outdoors, and bring drinks and a good mood.
Teachers: Fotografi på Godsbanen/Barbara Katzin and Charlotte Siewartz
Address: the container at Refshalevej 173c, 1432 Copenhagen
Date: June 12, 2022, 11:30-14:30 p.m.
Max 7 participants
Workshop fee: DKK 350 incl. materials
Languages: Danish and English
If you are interested, sign up at: photographyatgodsbanen@gmail.com
Deadline for registration: June 5, 2022
————————
Fotografi på Godsbanen
Fotografi på Godsbanen is an association that on a voluntary basis runs the open Mørkekammer on Godsbanen in Århus. Here you can work with classic black and white analog photography and experiment with various old photo techniques. The Mørkekammeret (darkroom) on Godsbanen has its 10-year anniversary this year. Read more: https://fotogodsbanen.wordpress.com/

Details

Date:
12. June 2022
Time:
11:30 - 14:30
Cost:
350DK
Event Categories:
,
Event Tags:
, ,

Organiser

Fotografi på Godsbanen
Email:
photographyatgodsbanen@gmail.com
View Organiser Website

Venue

Festival Centre
Refshalevej 173c
Copenhagen, 1432 Danmark
+ Google Map
View Venue Website