« All Events

  • This event has passed.

Alain Delorme: Totems

12. February 2022 - 1. August 2022

Free

Svensk nedenfor

Alain Delorme, born 1979, is a French photographer who has had acclaimed exhibitions in museums and galleries around the world. His ‘Totem’ series from 2010 shows men who transport unreasonably high stacks of goods on bicycles and cars through the city. The photographs have been called “masterful expressions of China – the world’s factory and the market economy’s new El Dorado.” But all that shines in the east is not real gold. Nor is it the case with these photographs.

The images are altered in Photoshop, and Alain Delorme is not trying to hide this fact. Rather the opposite. He is more than happy to tell you how he went about it:

“I cycled around Shanghai six hours a day for six weeks. Then I worked on creating the Totem series for a year. I used 6,000 photographs to create 18 images retouched beyond recognition. Not even people living in Shanghai could say where in the city the picture was taken. I increased the amount of goods on the vehicles to give the impression that the carrier, usually a migrant, is being swallowed up. I wanted to show a form of slavery. The symbols of wealth that the migrants shipped around were a shocking contrast to their own poverty.“

At first, Western viewers do not usually notice the manipulation: “That’s surely what China’s mass production system looks like.” 

But then the feeling creeps in that the height of the stacked goods cannot possibly be true. An interpretation of the artist’s intentions emerges: Men on bicycles are rushing against a backdrop of pulsating construction sites. A city is in a race towards the future. Skyscrapers are the new totem poles. Like stacks of consumer goods produced for western countries. Delorme wants to convey both humour and poetry. But it is as if he wants to warn us at the same time. We cannot continue like this. Sooner or later, everything will collapse.

____________________________

Alain Delorme, född 1979, är en fransk fotograf som haft uppmärksammade utställningar på museer och gallerier världen över. Inte minst har hans bilder från Shanghai, Kinas mest dynamiska stad, hyllats.

Sviten Totems från 2010 visar män som på cyklar och kärror forslar orimligt höga staplar av varor av olika slag genom staden. Fotografierna har kallats “mästerliga uttryck för Kina – världens fabrik och marknadsekonomins nya El Dorado.” Men allt som glimmar i öster är inte äkta guld. Inte heller dessa fotografier bör sägas.

Alain Delorme försöker inte på något vis dölja att hans fotografier är skapade med hjälp av bildredigeringsprogrammet Photoshop. Snarare tvärtom. Han berättar mer än gärna hur han gick till väga:

”Jag cyklade runt Shanghai sex timmar om dagen i sex veckor. Sedan höll jag på i ett år med att skapa Totems. Jag tog 6000 fotografier för att skapa 18 bilder retuscherade till oigenkännlighet. Inte ens den som bor i Shanghai skulle kunna säga var i staden bilden är tagen. Jag ökade på mängden varor på fordonen för att ge intrycket att transportören, oftast en migrant, håller på att uppslukas. Jag ville visa på en form av slaveri. Symbolerna för rikedom som migranterna forslade omkring var en chockerande kontrast till deras fattigdom.”

I början brukar västerländska betraktare inte lägga märke till manipulationen. “Det är säkert så det ser ut i massproduktionens Kina.” Men så smyger sig känslan på att staplarnas höjd rimligtvis inte kan stämma. Fram växer en trolig tolkning av konstnärens avsikter:

Män på cyklar hastar fram mot en fond av pulserande byggarbetsplatser. En stad befinner sig i en kapplöpning mot framtiden. Skyskrapor är de nya totempålarna. Precis som staplar av konsumtionsvaror producerade åt västländer. Delorme vill förmedla både humor och poesi. Men det är som om han samtidigt vill varna oss. Vi kan inte fortsätta så här. För eller senare kommer allting att rasa ihop.Details

Start:
12. February 2022
End:
1. August 2022
Cost:
Free
Event Categories:
,
Event Tags:
, , ,

Organiser

Landskrona Foto

Venue

Landskrona Foto
KAVALLERIGATAN 4
Landskrona, 261 31 Sweden
+ Google Map
View Venue Website