Visit Odesa Photo Days in Copenhagen this summer⁠

Dansk tekst nedenfor

Press release  

CPF and Odesa Photo Days Join Hands in Copenhagen This Summer

When Copenhagen Photo Festival celebrates photography in Copenhagen on 2-12 June, you can this year experience two exhibitions from the Ukrainian festival Odesa Photo Days. One by photo artist Olena Morozova, the other by a number of artists who in one night had to adjust to becoming war photographers. Copenhagen Photo Festival are pleased to announce the collaboration with the Ukrainian photo festival, which was canceled when the war broke out in Ukraine. 

As a result of the war, everyday life has come to a standstill in Ukraine. This also applies to the cultural life, which usually blooms in the spring and summer months. The international festival of contemporary photography based in Ukraine Odesa Photo Days was to be held on 19-22 May, but as one of the countless cultural events it was canceled when the war broke out. Copenhagen Photo Festival reached out to Odesa Photo Days to collaborate on creating an alternative festival event. 

In collaboration, the Nordic region's largest photo festival and Kateryna Radchenko, leader of Odesa Photo Days, have arranged for two exhibitions to be shown in Copenhagen during the festival on 2-12. June. The exhibition Granny by Olena Morozova and the group exhibition The Thin Line, both curated by Kateryna Radchenko. Copenhagen Photo Festival's director, Maja Dyrehauge Gregersen, is looking forward to welcoming the Ukrainian sister festival:

“We are really happy to be able to reach out to Odesa Photo Days and give them an opportunity to realize two exhibitions under our auspices despite the unbearable situation they and the whole of Ukraine are in right now. Our hope is that with this collaboration we can both show some highly current exhibitions and at the same time support Odesa Photo Days and the Ukrainian photographers involved, ”says Maja Dyrehauge Gregersen. 

Artists on the front lines as war photographers

The Thin Line is one of the Ukrainian exhibitions to be found at the Copenhagen Photo Festival this summer. The exhibition contains photos of artists who, during one night, had to adjust to becoming war photographers on the front lines. 

"In one night, Ukrainian photographers and artists turned into war correspondents documenting the destruction of their hometowns. I shifted the focus of Odesa Photo Days to tell the world what is happening in Ukraine and support photographers working on the front lines." said Kateryna Radchenko, curator of the exhibition and director of Odesa Photo Days. She continues: 

"The Thin Line exhibition is special in that it contains both photographs of the current war and earlier series of Ukrainian photographers. For me, this exhibition visually illustrates the state we are in now. When everything has changed, from the daily routine to the level of physical danger, from time to time the subconscious throws up pictures from “previous life”. I am happy for the support from my Danish colleagues and the opportunity to show The Thin Line as well as Granny by Olena Morozova, which is also an incredibly important and relevant exhibition."

In Olena Morozova's exhibition Granny, the artist depicts her grandmother's life and challenge with dementia after a long life as a respected gynecologist and women's advocate in Ukraine. 

The exhibitions Granny and The Thin Line can be found in the center of the photo festival on Refshaleøen on 2-12 June 2022. Copenhagen Photo Festival 2022 is currently supported by the City of Copenhagen, the Obel Family Foundation and Creative Europe - the EU's cultural support program. The festival's final program is updated regularly at https://copenhagenphotofestival.com/en/

For press inquiries, contact: 

Helene Obel, 2877 7927, helene@have.dk  

Anja Linnet, 2265 5348, anja@have.dk
________________

Copenhagen Photo Festival indgår samarbejde med ukrainsk fotofestival

Når Nordens største fotofestival afholdes den 2.-12. juni 2022, kan man i år som noget helt særligt opleve to udstillinger fra den ukrainske festival Odesa Photo Days. Den ene af fotokunstner Olena Morozova, den anden af en række kunstnere, der på en nat måtte omstille sig til at blive krigsfotografer. Copenhagen Photo Festival har nemlig indgået et samarbejde med den ukrainske fotofestival, der aflyste, da krigen brød ud. 

Som følge af krigen er hverdagen gået i stå i Ukraine. Det gælder også for kulturlivet, der normalt blomstrer op i forår- og sommerhalvåret. Den ukrainske fotofestival Odesa Photo Days stod til at blive afholdt den 19.-22. maj, men er en af de utallige kulturbegivenheder, der blev aflyst, da krigen brød ud. Derfor rakte Copenhagen Photo Festival ud til Odesa Photo Days og tilbød dem en platform for kunsten. 

I samarbejde har Nordens største fotofestival og Kateryna Radchenko, leder af Odesa Photo Days, arrangeret, at to udstillinger vises i København under festivalen den 2.-12. juni. Udstillingen Granny af Olena Morozova og gruppeudstillingen The Thin Line, der begge er kurateret af Kateryna Radchenko. Copenhagen Photo Festivals direktør, Maja Dyrehauge Gregersen, glæder sig til at byde velkommen til den ukrainske søsterfestival:

”Vi er rigtig glade for at kunne række hånden ud til Odesa Photo Days og give dem en mulighed for at realisere to udstillinger i vores regi på trods af den ubærlige situation de og hele Ukraine står i lige nu. Vores håb er, at vi med dette samarbejde både kan vise nogle højaktuelle udstillinger og samtidig støtte op om Odesa Photo Days og de ukrainske fotografer,”  fortæller Maja Dyrehauge Gregersen. 

Kunstnere på frontlinjen som krigsfotografer

The Thin Line er den ene af de ukrainske udstillinger, der er at finde på Copenhagen Photo Festival til sommer. Udstillingen indeholder fotos af kunstnere, der i løbet af en nat skulle omstille sig til at blive krigsfotografer på frontlinjen. 

”På en nat forvandledes livet for flere af de ukrainske fotografer og kunstnere, der skulle have udstillet på festivalen. I stedet står de nu på frontlinjen som krigsfotografer. Det er vigtigt for mig at støtte op om dem og deres arbejde, og derfor skiftede jeg fokus for Odesa Photo Days,” Kateryna Radchenko, kurator af udstillingen og leder af Odesa Photo Days. Hun fortsætter: 

The Thin Line indeholder fotografier fra krigen og tidligere værker af fotograferne. Den viser, hvilken tilstand vi står midt i. Alt det, der har ændret sig og den virkelighed, vi lever i. Udstillingen er helt særlig, og jeg er glad for støtten fra mine danske kollegaer og muligheden for at vise The Thin Line såvel som Granny af Olena Morozova, der også er en utroligt vigtig og relevant udstilling.”

I Olena Morozovas udstilling Granny  skildrer kunstneren sin bedstemors liv og udfordring med demens efter et langt liv som respekteret gynækolog og kvindesagsforkæmper i Ukraine. 

Udstillingerne Granny og The Thin Line er at finde i fotofestivalens centrum på Refshaleøen den 2.-12 juni 2022. Copenhagen Photo Festival 2022 er foreløbigt støttet af Københavns Kommune, Det Obelske Familiefond og Creative Europe – EU’s kulturstøtteprogram. Festivalens endelige program opdateres løbende på https://copenhagenphotofestival.com/en/

For pressehenvendelse, kontakt: 

Helene Obel, 2877 7927, helene@have.dk  

Anja Linnet, 2265 5348, anja@have.dk


Louisiana Museum and Copenhagen Photo Festival collaborate

Photo credit: Diane Arbus poses for a rare portrait in the Automat at Sixth Avenue between 41st & 42nd Street in New York, New York circa 1968. (Photo by Roz Kelly/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Dansk tekst nedenfor

Copenhagen Photo Festival and Louisiana Museum of Modern Art are collaborating in connection with this year's photo festival in June. This means that anyone with a festival ticket can get a discount at the entrance to Louisiana during the festival period. The museum has also arranged a special tour of the current exhibition Diane Arbus, Photographs 1956-1971 only for Copenhagen Photo Festival guests free of charge. Festival guests are also invited to participate in the Louisiana Lecture on Diane Arbus with the British author Geoff Dyer. 

Copenhagen Photo festival guests can now look forward to a special benefit when they buy a ticket to this year's festival. This year, the ticket not only gives access to the many exhibitions, talks and events in the Festival Center on Refshaleøen. If you are a Festival Pass holder, you also get half price at the entrance to the beautiful art museum in Humlebæk north of Copenhagen during the festival period 2.-12. June. 

Take a special tour with Arbus

If you are interested in photography, the current exhibition is an absolute must. Until August, Louisiana Diane Arbus, Photographs 1956-1971 about the American photographer with the special eye for crooked existences and lop-sided perspectives. She was one of the crucial figures in the development of contemporary art photography, and on June 7, the museum invites you to an exclusive tour of the exhibition for 30 of the photo festival's guests. The museum is free upon presentation of a special festival ticket, which can be purchased via the link below.

Book your festival Pass tour ticket 

Louisiana also invited Copenhagen Photo Festival’s photo enthusiastic guests to join the Louisiana Lecture on Diane Arbus on June 8 at 19.30 with author and critic Geoff Dyer. Dyer has written several books on photography and will talk about Arbus' special ability to capture what you do not otherwise see in your photographs. The lecture is held in English, and you can register by sending an email to info@copenhagenphotofestival.com. There are only a few VIP tickets available, so do not hesitate to book your seat. 

Read more about Geoff Dyer's Louisiana Lecture

Read more about Diane Arbus and the exhibition

______________

Louisiana og Copenhagen Photo Festival samarbejder

Copenhagen photo Festival og Louisiana har indgået et samarbejde i forbindelse med årets fotofestival i juni. Det betyder, at alle med en festivalbillet kan få rabat på indgangen til Louisiana. Museet har desuden  arrangeret en særomvisning i udstillingen Diane Arbus, Photographs 1956-1971 kun for Copenhagen Photo Festivals gæster samt inviteret interesserede til at deltage i en Louisiana Lecture om Arbus med den britiske forfatter Geoff Dyer. 

Copenhagen Photo festivals  gæster kan nu se frem til en særlig fordel, når de køber billet til årets festival. I år giver billetten ikke blot adgang til de mange udstillinger, talks og events i Festival Centrum på Refshaleøen. Man får også  halv pris på indgangen til det smukke kunstmuseum i Humlebæk nord for København i festivalperioden 2.-12. juni, hvis man kan fremvise en festivalbillet. 

Tag på særomvisning med Arbus

Interesserer man sig for fotografi er den aktuelle udstilling et must. Frem til august viser Louisiana Diane Arbus, Photographs 1956-1971 om den amerikanske fotograf med det særlige blik for de skæve eksistenser. Hun var en af de helt afgørende skikkelse for udviklingen af moderne kunstfotografi, og den 7. juni inviterer museet til en særomvisning i udstillingen for 30 af  fotofestivalens gæster. Omvisningen og entreen til museet er gratis mod forevisning af en særlig festivalbillet, som kan købes via linket herunder

Book din festival billet med omvisning

VIP-billetter til Louisiana Lecture om Arbus med Geoff Dyer

Louisiana har desuden stillet et antal VIP-billetter til rådighed til den britiske forfatter Geoff Dyers  Louisiana Lecture om Diane Arbus den 8. juni kl. 19.30. Dyer har skrevet flere bøger om fotografi og vil tale om Arbus’ særlig evne til at indfange det, man ellers ikke ser i sine fotografier. Foredraget afholdes på engelsk, og man kan tilmelde sig ved at sende en mail til info@copenhagenphotofestival.com. Der er kun få VIP-billetter til rådighed, så skynd dig at booke din billet. 

Læs mere om Geoff Dyers Louisiana Lecture

Læs mere om Diane Arbus og udstillingen


Astrid Kruse Jensen's scenic dreams

When Martin Asbæk Gallery opens the exhibition Resonance by Astrid Kruse Jensen 20 May it will be with a number of new photographic works that seek to capture what is everchanging and goes beyond the tangible. The relationship between photography and remembrance is an important drive for the artist, who has worked with memory as a form of shifted reality in her entire oeuvre. During the photo festival in June the gallery invites you to two artist talks in the gallery.

Resonance is an interaction between cyanotypes and works created using expired polaroid film, and it is therefore not the concrete motives, which are in focus. Instead, the works circle around inner conditions and a search for resonance. The viewer gets the sense of standing across from an abstraction without reference to any specific time. Deconstructed dream images, rooms, and memories merge.

The relationship between photography and remembrance is an important drive for the artist, who has worked with memory as a form of shifted reality in her entire oeuvre. This is expressed through an exploration of the basics of photography. Using double exposure, backlight, chemical traces and the use of long shutter speed, Kruse Jensen generates, with strokes of light, traces of what has already passed, while simultaneously encapsulating traces of resonance.

Scenes of dreams

The title of the exhibition refers to the echo of reminiscences in the world: to sense the resonance of the past in the present. The cyanotypes of the exhibition are an example of a photographic technique, where motives are developed by placing objects on paper prepared with light-sensitive emulsion, which is then exposed to sunlight. However, Astrid Kruse Jensen’s cyanotypes do not work with the imprint of the object, but instead with the imprint of its shadow. Thereby giving the abstract a concrete form – and at the same time connecting with both the starting point of photography, light, as well as the shadows of the past. The works appear as scenes of dreams, in rooms created with the desire for a life in balance.

In the exhibition, Kruse Jensen also introduces a number of works on glass, where it is unclear, whether we are over or under the water surface. The concept of resonance is also known from physics, where it describes two systems that go in oscillations with each other, in harmony. Astrid Kruse Jensen's photographic works are an interpretation as well as an adaptation of this harmony.

About the artist

Astrid Kruse Jensen (b. 1975) has studied at the Gerrit Rietveld Academy in the Netherlands and at the Glasgow School of Art. She has been nominated for several prizes, such as the Deutsche Börse Preis in 2014 and Anne Marie Telmányi’s prize for women artists in 2017. Kruse Jensen has had solo exhibitions in Denmark, Sweden, France, Germany, The Netherlands, Iceland and India as well as several group exhibitions in Europe as well as The States, Canada and China. Kruse Jensen’s works are in several private and public collections, including at the George Eastman House, ARoS, The National Collection of Photography, Manchester City Gallery, Vestsjællands Kunstmuseum, Artotheque de Caen, the John Kobal Foundation and the Danish Arts Foundation.

See exhibition details

Artist talks

_______

Astrid Kruse Jensens drømmekulisser

Når Martin Asbæk Gallery åbner udstillingen Resonance af Astrid Kruse Jensen fredag den 20. maj bliver det med række nye fotografiske værke, som forsøger at indfange dét, der er i evig forandring og som rækker udover det håndgribelige. Dekonstruerede drømmebilleder, rum og minder går i ét, og netop fotografiets relation til erindringen er en vigtig drivkraft hos kunstneren, der igennem hele sit virke har arbejdet med erindring som en forskudt virkelighed. I forbindelse med fotofestivalen i juni, kan du opleve kunstneren til hele to artist talks i galleriet.

Udstillingen er en vekselvirkning mellem blåtryk og værker skabt på forældet polaroid film, og det er således ikke de konkrete motiver, der er i fokus. I stedet kredser værkerne om tilstande, en søgen efter resonans. Som beskuer får man fornemmelsen af at stå overfor en abstraktion uden reference til nogen specifik tid. Dekonstruerede drømmebilleder, rum og minder går i ét, og netop fotografiets relation til erindringen er en vigtig drivkraft hos kunstneren, der igennem hele sit virke har arbejdet med erindring som en forskudt virkelighed. Dette kommer til udtryk gennem en udforskning af fotografiets grundmateriale. Gennem dobbelteksponeringer, modlys, kemiske spor og brugen af lange lukketider frembringer Kruse Jensen med strøg af lys, sporene fra det, som allerede har passeret, og indkapsler samtidigt spor af resonans.

Drømmekulisser

Udstillingens titel refererer til erindringens genklang i verden; at mærke resonans fra fortiden ind i nutiden. Udstillingens ’blåtryk’ er et eksempel på en fotografisk teknik, hvor motiver fremkaldes ved at placere objekter på papir klargjort med en lysfølsom emulsion, der efterfølgende udsættes for sollys. Særligt for Astrid Kruse Jensens blåtryk er, at der i værkerne ikke arbejdes med objektets aftryk, men i stedet med aftrykket fra dets skygge. Herved får det abstrakte konkret form – samtidig med at værkerne trækker tråde til både fotografiets udgangspunkt, lyset, såvel som fortidens skygger. I udstillingens værker fremstår rummene som kulisser for drømme, i rum som er skabt med ønsket om en tilstand i balance.

I udstillingen introducerer Kruse Jensen også en række værker på glas, hvor det ikke er klart, hvorvidt vi befinder os over eller under vandets overflade. Begrebet resonans kendes også fra fysikken, hvor det beskriver to systemer, der går i svingninger med hinanden, i samklang. Astrid Kruse Jensens fotografiske værker er en fortolkning såvel som bearbejdning af denne samklang.

Om kunstneren

Astrid Kruse Jensen (f. 1975) har studeret på Gerrit Rietveld Academy i Holland samt på Glasgow School of Art. Hun har været nomieret til adskillige priser, herunder Deutsche Börse Preis i 2014 og Anne Marie Telmányi’s pris for kvindelige kunstnere i 2017. Kruse Jensen har haft soloudstillinger i Danmark, Sverige, Frankrig, Tyskland, Holland, Island og Indien samt adskillige gruppeudstillinger i Europa samt USA, Canada og Kina. Kruse Jensens værker optræder endvidere i flere private og offentlige samlinger, herunder George Eastman House, ARoS, Den Nationale Fotosamling, Manchester City Gallery, Vestsjællands Kunstmuseum, Artotheque de Caen, John Kobal Foundation og Statens Kunstfond.

Se mere om udstillingen

Artist talks


Trine Søndergaard Investigates Time and History

Now you can experience world-class photography by Trine Søndergaard in the scenic surroundings at Greve Museum. Trine Søndergaard is currently presenting the exhibition "Faraway Nearby", which is the culmination of a multi-year collaboration between the photo artist and Greve Museum where she unites past and present in 25 new photographic works. 

The internationally recognized photographic artist, Trine Søndergaard (b. 1972) has enriched the Danish and international art scene with her quiet and powerful imagery for decade. Søndergaard is known for curiously exploring spatial and human silence and stillness in her works.

New photographic meetings

The exhibition now showing at Greve Museum includes 25 new photographic works, where Søndergaard unites her photographic gaze, the museum's historical textiles and local young people who have been models for the new series of portraits. The exhibition explores what happens when historical textiles are used in a new context. It can open up new perspectives and interpretations of the meanings of museum objects and of history.

Talk and Tapas with Trine

In connection with the exhibition the museum invites you to experience the extraordinary works and a conversation between Trine Søndergaard and head of Greve Museum, Mette Tapdrup Mortensen 3 June. Here they will explore the unique meeting between the photograph and hidden objects in a cultural history museum. They talk about how the many layers of memory and women's experiences throughout history have become the focal point of the photo exhibition. 

After the talk there will be plenty of opportunity to experience the exhibition "Faraway Nearby" on your own and the museum will serve homemade tapas with delicious organic ingredients in the museum's café. 

Find out more about the exhibition and event

_________

Trine Søndergaard udforsker historien

Oplev fotokunst i verdensklasse i naturskønne omgivelser, når Greve Museum inviterer til tapas og talk med Trine Søndergaard den 3. juni. Trine Søndergaard er aktuel med udstillingen ”Faraway Nearby”, som er kulminationen på et flerårigt samarbejde mellem fotokunstneren og Greve Museum. 

Trine Søndergaard (f. 1972) er en internationalt anerkendt fotokunstner, der igennem to årtier har beriget den danske og internationale kunstscene igennem sit tyste og kraftfulde billedsprog. Søndergaard er kendt for nysgerrigt at udforske rumlig og menneskelig stilhed og stilstand i sine værker.

Nye fotografiske møder

I udstillingen på Greve Museum indgår 25 nye fotografiske værker, hvor Søndergaard forener sit fotografiske blik, museets historiske tekstiler og lokale unge mennesker, der har været modeller til de nye portrætter. Udstillingen viser, hvad der sker, når man frigiver historiske tekstiler og lader dem blive brugt i en ny kontekst. Det kan åbne for nye blikke og tolkninger af museumsgenstandes betydninger. 

Talk og tapas med Trine

Fredag den 3. juni kl. 17 kan du opleve en samtale mellem Trine Søndergaard og leder af Greve Museum, Mette Tapdrup Mortensen. Her fortæller de om, hvad der opstår i mødet mellem fotografiet og gemte genstande på et kulturhistorisk museum. De taler også om, hvordan erindringens mange lag og kvinders erfaringer gennem historien er blevet omdrejningspunktet i fotoudstillingen.

Efter samtalen serveres hjemmelavet tapas med lækre økologiske råvarer i museets café. Her kan tilkøbes bobler, vin, øl og vand. I løbet af aftenen er der rig mulighed for at opleve udstillingen ”Faraway Nearby” på egen hånd.


Fotoklubben: Look no further – just listen

Are you new to Copenhagen Photo Festival? And maybe curious about what how photography connects with festival? Or do you just want to get into that photo festival feeling? Then look no further – just listen!

The Danish podcast duo Christian Klintholm and Kim William Catton also known as fotoklubben.dk has a new episode out about their visit to last year's photo festival.

Fotoklubben on tour

The two podcasters who regularly produce podcasts where they interview established photographers and talk about photography went on a road trip to last year's festival. In the episode you can join Fotoklubben as they visit some of the exhibitions at our Festival Center at Refshaleøen, attend a workshop and visit one of the Festival Partner Venues, where they interview the artist Balder Olrik.

The podcast is available on Spotify, Podimo and other podcast platforms.

Stream Fotoklubben here


An Eye Opening Festival Experience!

Finally, we can present you with the first edit of the exhibition programme for this summer's Copenhagen Photo Festival - both at our Festival Center on Refshaleøen and among our Festival Partner Venues throughout the Copenhagen area and Skåne. It is going to be an eye-opening festival experience!

And how we have looked forward! There is so much good in store for all art and photography lovers! From Char Davies wild virtual world at Fotografisk Center and Astrid Kruse Jensen at Martin Asbæk Gallery to the curatorial collective TOFU Collective's exhibition of Chinese contemporary art photography presented in our exhibition park at our Festival Center on Refshaleøen. 

In the Festival Center you can of course also experience the solo exhibitions with each of our three open call winners Hien Hoang, Alexandra Rose Howland and Krista Svalbonas as well as a Norwegian group exhibition about the female gaze, A Female Gaze, curated by Norwegian Charlotte Wiig. 

Stay in the festival loop

Over the next days and weeks, we will unveil even more of the many fantastic photo exhibitions, events and talks that you can experience at this year's photo festival. If you want to stay in the festival news loop, we recommend you follow us on our social media - or sign up for our newsletter. Here you’ll get all the biggest festival highlights, invitations to openings and special events served directly in your inbox!

Sign up for our newsletter

Explore the festival programme 

_____________________

En øjenåbnende festivaloplevelse!

Endelig kan vi løfte sløret for den første stribe af udstillinger på programmet til sommerens Copenhagen Photo Festival  – både i vores Festival Centrum på Refshaleøen og blandt vores Festival Partner Venues rundt om i hele Københavnsområdet og Skåne. Det bliver en øjenåbnende festivaloplevelse!

Og hvor har vi glædet os, for der er så meget godt i vente! Fra Char Davies vilde virtuelle verden på Fotografisk Center og Astrid Kruse Jensen på Martin Asbæk Gallery til kuratorkollektivet TOFU Collective’s udstilling af kinsesiske samtidsfotografer i vores udstillingspark ved Festival Centrum på Refshaleøen.

I Festival Centrum kan man naturligvis også opleve soloudstillingerne med hver af vores tre open call vindere Hien Hoang, Alexandra Rose Howland og Krista Svalbonas samt ikke mindst en norsk gruppeudstilling om det kvindelige blik, A Female Gaze, kurateret af norske Charlotte Wiig. 

Hold dig festival-ajour

I de næste dage og uger løfter vi sløret for endnu flere af de mange fantastiske fotoudstillinger, events og talks, som du kan opleve på årets fotofestival. Hvis du vil holde dig helt ajour med alt, hvad festivalen kan tilbyde,  anbefaler vi dig at følge med på vores sociale medier – eller tilmelde dig vores nyhedsbrev. Her får du alle de største festivalhighlights, invitationer til ferniseringer og special events serveret direkte i indbakken!

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Udforsk programmet