Are you our new intern?

👇🏼 SE OPSLAGET PÅ DANSK NEDERST 👇🏼

Copenhagen Photo Festival is looking for interns who can offer creative input, professionalism and who loves to get involved!

As an intern with us, you will have a say in the realization of a comprehensive cultural event with a large number of partners and a wide range of activities. You will gain in-depth experience with culture and event production from A to Z and be equipped to be able to take part in independent projects in the future. 

You can test your academic knowledge and educational background with assignments in a practical and creative context –  and of course a broad insight into the world of photography and art. Here are some of the tasks you can explore during your internship:  

  • Event and exhibition 
  • Newsletters and their optimization
  • Web and SoMe content
  • Program development and coordination
  • Production 

WHAT DO WE EXPECT OF YOU? 

You study communication, media, art history or visual culture. The most important thing, however, is that you are motivated and want to bring your skills and experiences, views and ideas into play in our small team. 

We work unpretentiously, but dedicatedly, and therefore we need you to be responsible, structured and able to handle and prioritize between parallel tasks. You communicate fluently in Danish and English, in writing as well as orally.  

An internship with us is min. 15 hours a week from September to December 2022. We can offer flexible working hours in relation to your study, but you must expect that we need a greater commitment around major deadlines and open calls. Unfortunately we can not offer salary in connection with the practice.  

Send your application and a CV, where you elaborate on which internship assignments are of interest to you, an we would love to read why and how you want to approach them. Deadline May 16 at 12 to info@copenhagenphotofestival.com 

We look forward to hearing from you!

Get a sense of the festival mood here CPFaftermovie 2021 

****

Copenhagen Photo Festival er på udkig efter praktikanter, der kan byde ind med faglighed, kreative indspark og lyst til at engagere sig!

Som praktikant hos os får du medindflydelse på realiseringen af et omfattende kulturevent med en lang række samarbejdspartnere og et bredt udsnit af aktiviteter. Du vil få indgående erfaring med kultur- og eventproduktion fra A til Å og blive rustet til at kunne indgå i selvstændige projekter fremadrettet.

Du får afprøvet og forenet din akademiske viden og uddannelsesbaggrund med opgaver i praktisk og kreativ kontekst og selvfølgelig et bredt indblik i foto- og kunstverdenen samt kulturmiljøet på både lokalt og internationalt niveau. Her er nogle af de arbejdsopgaver, du kan komme omkring i dit praktikforløb:  

  • Event- og udstillingskoordinering 
  • Nyhedsbreve og optimering heraf
  • Web- og SoMe-indhold
  • Programudvikling og -koordinering
  • Produktion 

HVAD FORVENTER VI AF DIG? 

Du studerer inden for kommunikation, medier, kunsthistorie eller visuel kultur. Det vigtigste er dog, at du er motiveret og har lyst til at bringe dine kompetencer og erfaringer, synspunkter og ideer i spil i vores lille team. Hos os går vi uhøjtideligt, men dedikeret til værks, og derfor har vi brug at du er ansvarsbevidst, struktureret og kan håndtere og prioritere imellem sideløbende opgaver. Du begår dig problemfrit på dansk og engelsk, skriftligt såvel som mundtligt.  

Et praktikforløb hos os er min. 15 timer om ugen fra 1. september og semesteret ud. Vi kan tilbyde fleksible arbejdstider i forhold til dit studie, men i forbindelse med deadlines omkring fx vores open calls må du forvente at vi har brug for et større engagement. Vi kan desværre ikke tilbyde løn i forbindelse med praktikken.  

Send din ansøgning (og cv), hvor du uddyber hvilke praktikopgaver, der interesserer dig mest, hvorfor, og hvordan du vil gribe dem an. Deadline 16. maj kl. 12 til info@copenhagenphotofestival.com 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Få en fornemmelse af festivalen CPFaftermovie 2021