Venskaber

Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret ved udvalgte cases. Hvad er et venskab? Hvad betyder det at have gode venner? Hvad sker der, når man bliver uvenner? Hvad er mobning? Tematikken tager fat i elevernes egen hverdag og styrker dem i at reflektere over egne og andres relationer og i at beskrive og udtrykke sig om ting, der står dem nært. Eleverne bliver øvet i billedanalyse og i at fortælle historier via billeder – både konkret og mere abstrakt. Eleverne kan under tematikken arbejde med diskussioner, mindmaps og praktiske gruppeopgaver. Arbejdet med tematikken lægger op til en fælles klasseudstilling.

Materialer: Eleverne skal bruge et kamera til nogle af opgaverne. Dette kan være et mobilkamera. Der er også opgaver, hvor et kamera ikke er nødvendigt.

Download

Download undervisningsmateriale og opgaver til forløbet om venskaber via knappen herover.