Indhold og formål: Tematikken Jeg fotograferer, derfor er jeg giver eleverne indblik i fotografiets mange kommunikative facetter og muligheder. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder med kommunikationens afsender- og modtagerforhold. Opgaverne giver eleverne mulighed for at afprøve forskellige fortolkninger af værker og verden. Opgaverne ligger i spændingsfeltet mellem det objektive, det subjektive og det filosofiske. Arbejdet med tematikken lægger op til en fælles klasseudstilling.

Materialer: Eleverne skal bruge et kamera til nogle af opgaverne. Dette kan være et mobilkamera. Der er også opgaver, hvor et kamera ikke er nødvendigt.

ypic-4

Albert Elm, Fish Out Of Water

Download undervisningsmateriale og opgaver til forløbet Jeg fotografer, derfor er jeg via knappen herover.