Det gode billede

Indhold og formål: Modulet handler om det gode billede. Hvad er et godt billede, og hvorfor er det godt? Modulet lægger op til gruppeopgaver og klassediskussion, der styrker elevernes evne til at analysere og fortolke billeder og giver eleverne mulighed for at tilegne sig viden om fotografiet og fotografens arbejde. Temaet giver eleven indsigt i virkemidler, der er specifikke for fotografiets genre. Eleven får indblik i, hvad der adskiller og forener fotografi og andre kommunikationsformer.

Download

Download undervisningsmateriale og opgaver til forløbet om det gode billede via knappen herover.

tpic-2

Cécile Smetana Baudier