Fankultur

Indhold og baggrund: Med temaet fankultur sætter Efterbilleder fokus på fankultur forstået som subkultur. Subkulturer er grupper af mennesker, der har skabt en alternativ kultur – eller sågar en modkultur – til det konventionelle samfunds. Skal en gruppe defineres som subkulturel, skal gruppens medlemmer dele normer, værdier og handlingsmønstre. Det giver dem på den ene side et internt fællesskab samtidig med, at det er med til at adskille gruppen fra andre grupperinger. Subkulturens norm- og værdifællesskab kan omhandle et utal af interesseområder, såsom arbejds- og socialklasse, religion, etnicitet, seksualitet, kriminalitet, et bestemt fagområde, samt omkring interesser for eksempelvis sport, computerspil, mode og altså også musik.

Eksempel på subkultur: Et af de mest markante eksempler på en subkultur herhjemme er miljøet omkring Ungdomshuset i København. Gruppen udspringer af bz-bevægelsen, som opstod ud af 80’erne økonomiske krise i takt med, at der fandt ungdomsoprør sted rundt omkring i Europa. De unge var, og er frem til i dag, forankret i det autonome miljø, det venstreorienterede miljø samt i punkmiljøet. De unge i miljøet deler således, i meget høj grad, norm- og værdifællesskaber igennem deres politiske holdninger og aktivistiske handlinger, ligesom deres adfærd og udseende forbindes med læderjakker, nitter, kæder, sikkerhedsnåle, hanekamme og farvet hår, tung makeup og piercinger. Udover deres udseendemæssige kendetegn, bruger de unge også det anarkistiske Cirkel-A samt tallet 69 (en reference på Ungdomshusets adresse Jagtvej 69), som visuelle symboler på deres interessefællesskab. De visuelle kendetegn gør også, at det er nemt at genkende gruppen på fotografier, da de skiller sig så markant ud fra mainstream kulturen, og mange vil være stødt på billeder i medierne i forbindelse med de mange optøjer, der har været omkring Ungdomshuset på Jagtvej 69.

Formål: Efterbilleder sætter fokus på fankultur inden for musik. Her skal eleverne arbejde med de visuelle kendetegn på subkulturelle normer og social adfærd, som man kender det fra alt lige fra punkscenen, popidoler og til heavy- og metalfans. Igennem de foreslåede opgaver på undervisningsportalen får eleverne både teoretisk og praktisk kendskab til fotoanalyse, -fremstilling og -komposition, ligesom de guides i at tage deres egne billeder. Derfor er undervisningsmaterialet i særligt høj grad anvendeligt i fagene dansk, samfundsfag samt billedkunst.

Materialer: Eleverne skal bruge et kamera til nogle af opgaverne. Dette kan være et mobilkamera. Der er også opgaver, hvor et kamera ikke er nødvendigt.

Download

Download undervisningsmateriale og opgaver til forløbet om fankultur herover.