Efterbilleder

Undervisningsmateriale

Efterbilleders undervisningsmateriale henvender sig til folkeskolens elever i 4.-6. klasse og 7.-10. klasse (mellemtrinnet og udskolingen).

Efterbilleder – undervisningsportal for fotografi i folkeskolen er støttet af Nordea-fonden. Efterbilleder er undervisningsmateriale, der behandler fotografiet ud fra et historisk, analytisk og kulturelt perspektiv. I materialet kombineres praksis, teori og billedanalyse i tematiske forløb. Det er f.eks. forløb om venskab, fankultur, subkulturer, mobning, familieliv, identitet, politik og samfundsforandringer. Målet er at inspirere børn og gøre dem klogere på fotografiet som et kommunikativt medie.

Med udgangspunkt i fotografiets verden og fotografiet som kunstnerisk og kommunikativt medie, rummer Efterbilleder indhold, der dækker kerneområder i fagene dansk, samfundsfag og billedkunst. Med fotografiet som redskab behandler materialet tematisk og analytisk læringsmål i ovennævnte fag. Med en høj grad af elevinddragelse er målet med materialet at give eleverne muligheden for at tilegne sig viden og færdigheder inden for fotografiet som genre og som kommunikativt medie. Derudover er målet med materialet, at eleverne opnår kompetencer som medskabere af æstetiske og kommunikative processer og udtryk.

Materialet er fleksibelt opbygget og præsenterer forskellige moduler af tematikker herunder forskellige former og indholdsområder. Det er ikke nødvendigt at gennemgå alle tematikker, hvilket giver læreren mulighed for at udvælge det indhold, den form og de tematikker, som er relevante for den pågældende undervisning og årsplan. Materialets fleksible struktur giver eleverne mulighed for at tilegne sig viden på forskellige måder ved selv at gå på opdagelse i fotografiets univers.

Dele af opgaverne lægger op til praktisk fotografering, og vi opfordrer klasserne til at lave udstillinger på skolerne med billederne. Via menuerne til højre kan I udforske vores forslag til tematikker, man kan arbejde med, og downloade undervisningsmateriale til brug i klassen.

cpic-6

Lærke Posselt, Smukke Barn