Materialet til udskolingen tilbyder tværfagligt indhold i fagene dansk og samfundsfag. De tematiske moduler giver eleverne mulighed for at tilegne sig viden i spændingsfeltet mellem de to fag. Med udgangspunkt i de nye forenklede fællesmål 2014 for dansk og samfundsfag for udskolingen, giver materialet eleverne mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder inden for følgende kompetenceområder: 

sociale og kulturelle forhold – fortolkning – kommunikation

Med udgangspunkt i fagformål for fagene dansk og samfundsfag:

Dansk: Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Samfundsfag: Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling.

De overordnede mål med materialet Efterbilleder er derfor:

  • At give eleven mulighed for at forstå virkningen af forskellige måder at skildre verden på visuelt, gennem fotografiet, æstetisk såvel som etisk og historisk.
  • At give eleverne mulighed for, gennem den fotografiske genre, at tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.