Mellemtrinnet

4.-6. klasse

Materialet til mellemtrinnet tilbyder et tværfagligt indhold i fagene dansk og billedkunst. De tematiske moduler giver eleverne mulighed for at tilegne sig viden i spændingsfeltet mellem de to fag. Med udgangspunkt i de nye forenklede fællesmål 2014 for dansk og billedkunst på mellemtrinnet, giver materialet eleverne mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder i følgende kompetenceområder:

fortolkning – billedkommunikation – billedanalyse – billedfremstilling.

Med udgangspunkt i fagformål for fagene dansk og billedkunst:

Dansk: Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Billedkunst: I faget billedkunst skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur, og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse, udvikle deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.

De overordnede mål med materialet Efterbilleder er derfor:

  • At give eleverne mulighed for at forstå fotografiets kulturelle, aktuelle og kunstneriske kommunikationsformer.
  • At give eleverne mulighed for at være medskabende af en billedkultur lokalt såvel som globalt.
  • At give eleverne mulighed for at forholde sig kritisk til billeders manipulatoriske og iscenesættende aspekter.