Bridges are Beautiful: Mød kunstneren bag!

Image credit: Marina Caneve

English text below 👇 

Kom og vær med, når Copenhagen Photo Festival, Fotografisk Center og Det Italienske Kulturinstitut sammen er værter for en aften i selskab med den internationalt anerkendte italienske kunstner Marina Caneve, der besøger Danmark i forbindelse med en researchtur omkring sit nuværende projekt “Bridges are Beautiful”. 

I samtale med festivaldirektør for Copenhagen Photo Festival, Maja Dyrehauge Gregersen, udfolder Caneve tankerne bag projektet "Bridges are Beautiful". Samtalen giver et indblik i den unge kvindelige kunstners modige og allerede omfattende kunstneriske praksis, der i det aktuelle projekt afsøger gråzonerne i vores naturbeskyttelse og økosystemer. Hun fortæller, hvordan projektet har relation til dansk naturbeskyttelse og biodiversitet, og sammen vil de to berøre den bredere diskussion af grænsedragninger, territorier og frihed og lægge op til en dialog med publikum.

OM PROJEKTET ‘BRIDGES ARE BEAUTIFUL’

Projektet ‘Bridges are Beautiful' undersøger med afsæt i naturbeskyttelsesloven Natura 2000, de steder i Europa, der har til formål at opretholde naturen og forbedre biodiversiteten. Biodiversiteten er i stigende grad truet af menneskeskabte infrastrukturer, der har en direkte indvirkning på økosystemerne. Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 2014 med et krav om, at der skulle bygges broer rundt om i Europa for at fremme biodiversiteten.  Marina Caneve har sat sig for at fotografere de mere end hundrede broer i Europa, der er opført for at dyrene skal kunne bevæge sig frit. For spørgsmålet er, hvor frie dyrene egentlig er? Overvågning af dyrene sker i større grad end nogensinde før for at følge naturens tilstand og dokumentere, om tiltagene virker. Med sit projekt spørger Caneve, hvorvidt vores dyr lever frit eller om de konstant er under overvågning og i fangenskab. 

OM MARINA CANEVE

Marina Caneve (f. 1988), er en italiensk kunstner og fotograf uddannet fra Royal Academy of Arts i Haag (NL). Hun arbejder med miljømæssige, sociale og kulturelle forandringer gennem en forskningsbaseret og tværfaglig tilgang. I sine projekter ønsker hun at konfrontere vores uvidenhed om teknologiens indvirkning på vores miljø. I de seneste år har Caneve deltaget i forskningsprojekter, heriblandt forskningen om frihed og bevægelse blandt dyr i Europa. Caneves værker er en fast del af de italienske samlinger på MAXXI, MUFOCOo, ICCD, National Mountain Museum, Collezione Farnesina og i private samlinger.

PROGRAM

Kl. 17.00 Dørene åbnes, og der serveres et glas vin sponsoreret af Det Italienske Kulturinstitut.

Kl. 17.30 – 18.30 Samtale mellem kunstner Marina Caneve og direktør for Copenhagen Photo Festival, Maja Dyrehauge Gregersen. Efter samtalen kan publikum stille spørgsmål.

Samtalen foregår på engelsk.

ENTRÉ

Talken er gratis efter entréprisen er betalt:

- Voksne: 40 kr.

- Studerende / pensionister: 20 kr.

- Medlemmer: Gratis

Arrangementet finder sted på Fotografisk Center, Staldgade 16, 1699 København

www.fotografiskcenter.dk

Læs mere om Marina Caneve her: 

www.marinacaneve.com

________________

(UK)

Bridges are beautiful: Talk with Festival Director Maja Dyrehauge Gregersen and the Italian artist Marina Caneve. 

Come and join us, when Copenhagen Photo Festival, Fotografisk Center, and the Italian Cultural Institute host an evening with the internationally accomplished Italian artist Marina Caneve, who is visiting Denmark as part of her research trip for her current project, Bridges are Beautiful. The project, promoted by FMAV Fondazione Modena Arti Visive, Italy, is supported by the Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture under the Italian Council program (2023).

In conversation with the festival director of Copenhagen Photo Festival, Maja Dyrehauge Gregersen, Caneve unfolds the thoughts behind the project Bridges are Beautiful. The talk is also about the young female artist’s courageous and already extensive practice, which currently explores the grey areas in our nature conservation and ecosystems. During the talk Caneve will talk about how the project relates to Danish nature conservation and biodiversity, and together they will touch on the broader discussion of boundaries, territories, and freedom, leading to a dialogue with the audience.

ABOUT THE PROJECT ‘BRIDGES ARE BEAUTIFUL’

The project Bridges are Beautiful is based on the Natura 2000 nature protection law, which aims to maintain nature and improve biodiversity. Biodiversity is increasingly threatened by human-made infrastructures that have a direct impact on the ecosystems. The nature protection law was passed in 2014 with a requirement to build bridges across Europe to gain biodiversity. 

Marina Caneve wants to photograph the more than hundred bridges in Europe that were built in relation so animals could move freely. The question is, how free the animals truly  are? Animal surveillance is happening more than ever to monitor the processes of nature and document whether initiatives are effective. 

ABOUT MARINA CANEVE 

Marina Caneve (b. 1988) is an Italian artist and photographer from the Royal Academy of Arts in Haag (NL). She’s exploring major environmental, social and cultural changes through a research based and multidisciplinary approach confronting our naive thoughts about the impact of technology on our environment. In recent years, Caneve has participated in research projects, including research on freedom and movement among animals in Europe. Caneve’s work can be found in the collections of institutions such as MAXXI, MUFOCO, ICCD, National Mountain Museum, Collezione Farnesina as well as private ones. Her work was shown in institutions such as MAXXI (Rome), La Triennale di Milano, Fotohof (Salzburg), Palazzo Reale (Milano), Institut Néerlandais (Paris).

PROGRAM

5:00 PM Doors open, and the Italian Cultural Institute serves a glass of wine. 

5.30 - 6.30 PM Talk with artist Marina Caneve and festival director of Copenhagen Photo Festival Maja Dyrehauge Gregersen. 

The talk will be in English. 

ENTRANCE 

The talk is free after the entrance fee has been paid: 

  • Adults: 40 DKK 
  • Students / pensioners: 20 DKK 
  • Members: Free

The event takes place at Fotografisk Center, Staldgade 16, 1699 Copenhagen 

www.fotografiskcenter.dk

Read more about Marina Caneve here: www.marinacaneve.com

____________

CLICK and FIND MORE PHOTO NEWS here


SUPERPOWER – Ghosts of the Atomic Age

Krümmel Kernkraftwerk on Elbe; Primary school in Tespe, part of Elbmarsch municipality. Photo: Oleksandr Martemianov

Ukrainian photographer spotlights the fragile superpowers of nuclear power in a new exhibition 

How do we tame the superpowers of technology – and is it possible? SUPERPOWER – Ghosts of the Atomic Age is a new photo-documentary exhibition at Dark Gallery CPH, opening on 29 September. Here, Ukrainian photographer Oleksandr Martemianov questions whether we can tame nuclear technology. With his analogue large-format camera, Martemianov has registered 23 nuclear power plants, highlighting the fragile superpowers of nuclear energy in his exhibition, which includes the recent headline-grabbing Russian occupation of the Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine to Sweden’s Barsebäck and Germany’s Krümmel nuclear power stations close to Danish boarders.

Explosive subject secretly photographed 

Over the past 4 years, Ukrainian photographer Oleksandr Martemianov has travelled Europe to document disused nuclear power plants with his analogue large-format camera – 23 locations in total. He has often had to photograph them surreptitiously to the best of his ability, since the caretakers of many decommissioned power stations prefer them to remain out of the public eye, and several of the plants are closed to the press and public. Desktop research has also been part of the photographer’s investigation, and he has spoken to some of the surprisingly few people tasked with guarding Europe’s defunct nuclear power plants.


Photo: Oleksandr Martemianov

The forgotten history of nuclear power 

In his first solo exhibition, the 33-year-old Sweden-based photographer and engineer unfolds the uneasy and entangled history of these nuclear power plants and the consequences they have had to society and human life. He poses the question: Are we as a society able to handle the complex, potent and impactful technology that we ourselves create – also in the future? A question that seems particularly relevant in a time when the energy crisis and war in Europe have revived old discussions both for and against nuclear power, and where artificial intelligence is reshaping our familiar notions of the scope and impact of our complex technologies.

Aging but highly potent technology 

SUPERPOWER showcases both the civilian and military aspects of the history of nuclear power – from the Krümmel plant in Schleswig-Holstein, Germany, where the local population experienced an increase in leukemia cases, to the Zaporizhzhya nuclear power plant in Ukraine, which has recently suffered attack by Russian occupation forces. Martemianov’s extensive photo-documentary project sets out to investigate an aging, yet still highly potent technology and delves into the often secretive, questionable operations of these ghosts of the past, which, for better or worse, still have a great impact on the lives of many people.

From Chornobyl to Barsebäck 

Photographer Oleksandr Martemianov grew up in the aftermath of nuclear disaster close to the infamous nuclear power plant in Chornobyl in Ukraine and was born four years after the incident. Later he relocated to Sweden, not far from the controversial nuclear power plant Barsebäck, where he lives and works today.

“Although I grew up close to Chornobyl during a time when nuclear power was increasingly seen as a threat, I’ve sought to keep an open mind about the pros and cons of the technology. As an engineer, I am perhaps less afraid of technology in general. However, I find the politics and vested interests that surround this field of technology the most disturbing aspects of all. You need to ask yourself if we, as a society, can handle such complex technologies,” says Martemianov.

A slow practice and clean aesthetic approach 

Martemianov's practice of using the large format camera gives the project an unusual slowness. The slow, analogue approach to the modern temples of technology, that these nuclear power plants are, invite us to reflect. The result is a series of analogue colour photographs that are characterized by a clean aesthetic approach resembling both the 'Neue Sachlichkeit' (New Objectivity) of the early 20th century but also has a kinship with the Danish photographer Finn Larsen's very stringent images.

 


Photo: Barsebäcks kärnkraftverk

Meet the photographer at Dark Gallery CPH

SUPERPOWER is the photographer’s first solo exhibition and takes place at Dark Gallery CPH in Copenhagen, which is dedicated to analogue photography and photo documentary and aims to offer immersive, slow storytelling. The gallery has three unique Dark Spaces where visitors, in this case, bring light to the rooms themselves by using the flashlight in their mobile phones to experience the subtleties of the exhibits, such as Soviet-era maps of Europe’s nuclear power plants. On 20 and 21 October, visitors can meet Oleksandr Martemianov in person at the gallery for a chat about his project. On 5 November at 15:00, the gallery also hosts a talk with Oleksandr Martemianov and physicist Jon Hindsgaul Hansen on the subject: Are we as a society able to control the complex super technologies we create?


Oleksandr Martemianov photographing Barsebäck Nuclear Power Plant in Sweden with his large-format analogue camera, 2023. Photo: Dark Gallery CPH

Opening Night

29 SEPTEMBER – 4 to 6 PM
Join us for a glass of wine and meet the photographer
opening speech 4.30 PM

Exhibition facts 

Exhibition period: 29 September – 25 November 2023. 

Opening hours: Thursday-Friday at 12:00-17:30 

Saturdays: 11:00-15:30 

Events and talks

Meet the photographer: 20 + 21 October during opening hours. 

Talk with Oleksandr Martemianov and Jon Hindsgaul Hansen: Nov 5 at 15:00

Address

Dark Gallery CPH 

Ryesgade 103 B 

DK-2100 Copenhagen 

(+45) 2033 4926

www.darkgallery.dk

Instagram

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strong event program across the city

Image credit: Joakim Eskildsen from his series 'Home works' exhibition at Fotografisk Center opening with a talk on 2. june.

Copenhagen Photo Festival presents the final festival program of the year, which, in addition to all the photo exhibitions, offers everything from inspiring talks and investigative panel debates to thought-provoking films and workshops that focus on rewilding. The festival opens with a curated grand opening event on 1 June, while three time World Press Photo winner Mads Nissen rounds off the festival with the last talk of the year on 11 June and unveiling of next year’s theme.

Copenhagen Photo Festival opens on Thursday 1 June with a large grand opening event that marks the beginning of 11 days filled with contemporary photography, powerful films and insightful talks. The festival's grand opening is celebrated with DJ, happy hour and a rewilded photo performance as well as guided tours by the exhibiting artists in the exhibition park's 13 exhibitions on Refshaleøen as a taste of what the festival has to offer.

Explore all exhibitions and events at the festival center

Topical talks and panels examine art, photography and sustainable practices

In addition to presenting its visitors with contemporary photography, Copenhagen Photo Festival also wants to create a space for dialogue and inspiration through an extensive program of talks and panels.

Under this year's main theme of ‘rewilding’, the festival opens the doors to a series of panel debates in collaboration with FUTURES Photography, where sustainable art practices, art in public space and the importance of artificial intelligence for future photography and art are discussed.

The panels include photographers exhibiting at the festival flanked by a number of guest speakers and experts such as Carina Hammer, responsible for sustainability at the Louisiana Museum of Modern Art, Lisa Giomar Hydén Exhibitions Director at Fotografiska Stockholm and Majken Overgaard from Korridor, but also Raphaël Biollay, curator at Images Vevey and Jacob Theilgaard, director of Bæredygtigt Kulturliv.nu.

Reserve your seat at the panels

From Fryd Frydendahl to Torben Eskerod

In addition to the professional program on Refshaleøen, this year you can experience interesting conversations about photography all over the city, including at the photo book market at Kunstforeningen GL STRAND, Theilgaard Academy, Thiemers Magasin and at the Fotografisk Center and Det Kgl. Library and a number of other exhibition venues of the festival. On the program are, among others, Fryd Frydendahl, Joakim Eskildsen, Per Bak Jensen, Ole Christiansen, Lærke Posselt and Torben Eskerod.

Explore all talks

‘Rewild’ your photographic skills

During the Copenhagen Photo Festival, there will be a series of workshops that will take you back to the early techniques of photography. Here you can try your hand at cyanotype, wet plate photography, polaroid transfer or sew your own notebook with the elegant Japanese bookbinding technique.

Explore all workshops

Photography in the Cinemateque

This year, Copenhagen Photo Festival also offers an extensive film program with subsequent talks both on Refshaleøen and in a special photo film program at the Cinematheque that shows e.g. acclaimed films by Sally Mann, Jacob Riis, Nan Goldin,Helmut Newton and the pioneeren and mad amn Eadweard Muybridge.

Explore all film screenings

Phie Ambo in dialogue about ‘rewilding’

At the festival center you can experience Phie Ambo's latest film "Organised Wildness", which focuses sharply on the dilemmas and conflicting interests that arise in a community in Thy in North Jutland, when the community is introduced to the rewilding of a local forest area. The film will be with English subtitles and after the screening Phie Ambo will enter a conversation on how we can rewild Denmark and have more wild nature. The film screening is made possible in collaboration with Imagine5 and Bio Bio.

Book your seat for Organiseret vildskab

Three-time World Press Photo winner puts the finishing touches on this year's festival

One of the world's most recognized photographers, Mads Nissen, who has won the main prize in World Press Photo three times, rounds off the Copenhagen Photo Festival with an artist talk about his latest project SANGRE BLANCA.

SANGRE BLANCA was made in a unique collaboration with the Colombian artist Juan Arreaza, and examines the journey of cocaine from a laboratory in Colombia to a nightclub in Kødbyen in Copenhagen. The project unfolds through photographs, oil paintings and installations and gives a unique insight into the historically high cocaine trade and its human consequences.

Open call 2024 kickoff

With this presentation, Mads Nissen connects to the Copenhagen Photo Festival 2024, where he will be headliner with his exhibition of SANGRE BLANCA. In connection with the talk, the veil will also be lifted for next year's main theme which kicks off the open call for the 2024 edition of Copenhagen Photo Festival.

Read more about the closing event

Explore the full festival programme


Rewilding: Panel debates at festival center

Rewilding, sustainability and artificial intelligence

In collaboration with FUTURES Photography Platform we invite you to participate in a series of panel debates about art in relation to rewilding, sustainability and artificial intelligence on 1 and 2 June. The participating panelists are a mix of the exhibiting artists and invited speakers from the Danish and international art scene including Carina Hammer, head of sustainability at Louisiana, Majken Overgaard from Korridor, Raphaël Biollay, curator at Images Vevey and others.

CPF always put great focus on the architectural and spatial aspects when selecting artists and when designing specific exhibitions. Our considerations are led by a principle of sustainability, finding creative ways to blur the border between our exhibitions and the nature and atmosphere of our exhibition park at Refshaleøen in Central Copenhagen. Focusing on photography, architecture and sustainability is therefore at the core of our DNA as a photo festival. 

Inspirational panels about the future of art and photography

The panels are thus sprung out of our overarching theme of 2023 and is a nod homage to Copenhagen’s celebration as World Capital of Architecture in 2023 which focuses on sustainability. The panels take place in a double tipi in the center of our rewilded exhibition park and seek to inspire, explore the theme, and not least give space to networking across national and cultural borders and across professional circles and industries within culture.

Programme

Rewilding art and photography – a sustainable arts practice

Public panel discussions 1 and 2 June

1 June - 1 pm-4 pm: A sustainable art’s practice – moderated by Imagine5 

Artists and experts in the panel: Carina Hammer, head of sustainability at Louisiana Museum of Modern Art, artist Alice Pallot (FR), photographer Daniel Hinks (CH/UK) and Krzysztof Candrowicz, curator, founder of Fotofestiwal Lodz and Jacob Theilgaard, director of Bæredygtigt Kulturliv.nu

 2 June - 10 am-1 pm: Art in Public Space

Is the future of art to be more public – is it more sustainable, more democratic? Possibilities and challenges.

Artists and experts in the panel: CPF solo artists Erik Berglin (SE), Hilla Kurki (FI) and Kristina Knipe (US), Raphaël Biollay, curator at Images Vevey and Louise Fiil Hansen, partner and design director at SLA Architects. 

2 June - 2-3:30 pm: Panel discussion about future aspects

Artificial intelligence, utopias and science.

Artists and experts in the panel: CPF solo artist Craig Ames (UK), Futures 2023 talent Susanne Fagerlund (SE) and Futures artist Daniel Szalai (HU) and Majken Overgaard (DK) from Korridor and Lisa Giomar Hydén from Fotografiska in Stockholm.

NB! Limited seats – book in Billetto in the event links above


Extensive photo film programme at Cinemateket

Image credit: Helmut Newton - The Bad And The Beautiful

As part of this year's Copenhagen Photo Festival we are happy to present an extensive film programme at Cinemateket in the center of Copenhagen. The film house is celebrating the art of photography by showing a number of unique films by and about prominent photographers – from Muybridge and Newton to Nan Goldin, Sally Man, Jette Bang and Steen Møller Christensen.

Several screenings are followed by a talk about the film and photographer. We look forward to seeing you at Cinemateket!

Programme at the Cinemateket

From 6 to 17 June, you can find : 

6 June - 'What Remains: The Life and Work of Sally Mann' by Steven Cantor

9 June - 'All the Beauty and the Bloodshed' by Laura Poitras

10 June - 'Exposing Muybridge' by Mark Shaffer

10 June - 'Helmuth Newton: The Bad and the Beautiful' by Gero von Boehm

14 June - 'Flash of a Dream' by Robert Michael Fox

14 June - 'Helmuth Newton: The Bad and the Beautiful' by Gero von Boehm

16 June - 'Exposing Muybridge' by Mark Shaffer

17 June - 'Flash of a Dream' by Robert Michael Fox

17 June - 'All the Beauty and the Bloodshed' by Laura Poitras

How to participate? 

Place: Cinemateket, Gothersgade 55, Kbh K
Ticket price: 85 kr. (55 kr. for members).

Read more about the programme and buy your ticket at Cinemateket 


Festival warm up at our partner venues

Image credit: Roger Ballen is part of Des Oiseaux opening at  Landskrona Photo 12 May

Pop-ups, exhibition openings, artist talks – what is happening this week? Until the festival opens we will highlight current events in our weekly newsletter and Instagram account to help you navigate the many events and exhibitions. 

Sign up here for the newsletter 

Only four weeks to go before we can celebrate the Grand opening of Copenhagen Photo Festival 2023 on 1 June together. We are looking so much forward to it this year and the many great events, performances and talks we will sprinkle on top!

However, you may have noticed that several of our partner venues have already begun the celebration of contemporary photography and camera-based art across our region ahead of us and we can only encourage you to explore all the available exhibitions and events now in our exhibition programme, e.g. Refik Anadol at Arken, Marie Hald at Det nationalhistoriske museum, Hyung S. Kim at M/S Maritime Museum, Richard Prince at Louisiana and much more.

Get an overview below or click here to explore the programme 

Image Credits: Maja Daniels at Galleri Format / Janne Klerk at Johannes Larsen Museum / Richard Prince at Louisiana Museumof Modern art

Celebrating photo books!

Image credit: Leporello by Louise Bøgelund Saugmann at Blankt Papir Press

The photo book has a special place in most photographers' hearts – as well as in the hearts of many photography lovers. This year, Copenhagen Photo Festival, together with selected partners, has therefore chosen to give special space and attention to the photo book. We look forward to enjoying lots of inspirational photo books and talks all over the city. 

The festival has this year teamed up with the Kunstforeningen GL STRAND to present a special festival photo book market in the center of Copenhagen with around +20 publishers and actors as well as a day-long talk and screening program on the 4 June. 

Indulging in photographic narratives at GL STRAND

We look forward to welcoming both photo book publishers, artists, festival guests and art gallery visitors to a day indulged in photo books, talks and screenings in the art gallery’s beautiful hall decorated by Erik A. Frandsen.

The market is the perfect place to visit if you want to keep in touch with contemporary Nordic photo books. And if the weather is nice the gallery will open the courtyard and outdoor bar to the visitors. 

You can find the full list of exhibitors and the talk & screening programme (which will be announced primo May) in our focus section. If you have a festival ticket you get free entrance to the photo book market and half price on the entrance to see the exhibitions at The art association GL STRAND 4 June.

Talks at Thiemer’s

Likewise, every day during the festival period, a local cultural hotspot for books and coffee on Frederiksberg, Thiemers Magasin, invites festival guests to visit their photo book exhibition and a daily happy hour from 5 to 6 pm called ‘Sign & Talk & Drink’. Here photographers talk about their recent work and practice in relation to the photo book. The full talk programme will be announced primo May.

Celebrating the best of photo books at Refshaleøen

In addition, the festival is very happy to host Paris Photo and the Aperture Foundation's celebration of the past year's prize-winning photo books in the festival center on Refshaleøen this year.

2022 marked the 10th anniversary of the Paris Photo-Aperture Photobook Awards – a celebration of the photobook’s contributions to the evolving narrative of photography. The award recognizes excellence in 3 major categories of photobook publishing: First PhotoBook, PhotoBook of the Year, and Photography Catalogue of the Year.

The exhibition of the 35 books shortlisted for the 2022 PhotoBook Awards was exhibited at the Grand Palais Ephémère during Paris Photo in November and has recently been on view in Printed Matter in New York City – thereafter the exhibition will tour internationally and reach Copenhagen in June where it will be presented at the festival center on Refshaleøen.

Find our photo book focus here


Hvad sker der på fotoscenen?

English below

Hvem har lige udgivet en fed fotobog? Hvilken udstilling er et must-see? Og var der ikke noget med en fantastisk film om fire kvindelige fotografer i Grand for nylig?

Vi i teamet bag CPF har ofte savnet et sted, hvor man kunne orientere sig om dansk og nordisk fotografi. Det er vi måske ikke de eneste, der har. Måske ville vores mange fotoengagerede følgere faktisk også blive glade for anbefalinger til den næste tankevækkende fotooplevelse?

Vi ved det ikke. For vi har hverken lavet en brugerundersøgelse eller fokusgrupper. Det er blot en mavefornemmelse. Men vi ved, at vi er godt orienteret i fotomiljøet og ofte også får skønne tips om fantastiske fotooplevelser. Desværre har vi ikke altid haft mulighed for at dele dem. 

Et naturligt samlingspunkt

Så måske skulle vi gøre en indsats for at dele dem og selv være det samlingspunkt? I vores arbejde har vi helt naturligt snitflader til mange forskellige aktører på fotoscenen – fra kunstnere, gallerier og museer til dokumentarfotografer, fotobogforlag og mange internationale samarbejdspartnere.

Få nyheder fra fotoscenen i din indbakke

Derfor har vi nu besluttet at gå i luften og simpelthen prøve et format af, hvor vi deler vores personlige anbefalinger og aktuelt nyt fra primært den danske fotoscene i vores nyhedsbrev. Ambitionen er at sende noget ud ca. hver anden eller tredje uge. 

Vi håber, I vil tage vel imod det – det er som I fornemmer stadig under udvikling! Vi tager derfor rigtig gerne imod tips og konstruktiv feedback på konceptet. Kontakt os på info@copenhagenphotofestival.com

Hvis du ikke allerede abonnerer på vores nyhedsbrev, kan du skrive dig op her

_________

What's happening on the Nordic photo scene?

Shout out to all our lovely followers in the Nordic countries! Get our best tips and recommendations to photo exhibitions, events, books and more: Our new photo recommendation initiative is now live via our newsletter!

We – in the team behind CPF – have often longed for a place to get the latest news about Danish and Nordic photography. We are probably not the only ones. Maybe a lot of our photo enthusiastic audience would actually also appreciate qualified recommendations for the next thought provoking photo exhibition, engaging photo talk or joyful photo book?

Get news about the photo scene via our newsletter

We actually do not know – we have not made a user survey or a focus group. It is just a gut feeling – our passion jolting! Therefore we have now decided to try a new format out, where we will share our recommendations and news from primarily the Danish photo scene in our newsletter. 

Our ambition is to publish the recommendations in Danish to our Nordic audience every two or three weeks to test the format. Our hope is to follow up with recommendations in English too for our international newsletter followers.

Sign up here

We hope you will! And do not hesitate to contact us if you have any tips for exhilarating photo events in the Nordic region via press@copenhagenphotofestival.com


Exhibition space, artist studio or DJ venue?

Header photo: Victoria Langenecker

Are you looking for a unique, alternative setting for your next event, exhibition, or workshop? Our festival playground and venue on Refshaleøen, FRAME, might be the perfect setting for you! We use the venue each year in June, but we think that it deserves to live all year and host many more spectacular events.    

 

Photo Credits: Victoria Langenecker

Flexible spaces at affordable prices

With the Copenhagen skyline as a backdrop, our venue FRAME and its surroundings are the perfect setting for a wide range of events. It is a multifunctional building that can be re-designed to meet your specific needs or used as it is for many purposes – from exhibition space, photo studio, film location, to DJ venue, workspace or dark room!

It is possible to rent just one room or up to four rooms inside FRAME at the moment – as well as the terrasse area and courtyard outside. The basic rental price is very affordable compared to other event spaces in Copenhagen and we will happily to forward you more material on the specific rooms or send you a quote for your specific event.

Photo Credits: Kadri Rood

360-view of Refshaleøen

FRAME is a two-storey building, designed and built by the Copenhagen Photo Festival team via a sustainable and innovative process made of recycled shipping containers and is located on the former berth of the B&W shipyard for building large ship hulls. Its rooftop allows you to have a 360° view over Refshaleøen and Copenhagen.

It is located in the heart of Refshaleøen – Copenhagen’s new cultural hot spot – right in the sweet spot between Michelin-starred restaurant Alchemist, Copenhagen Contemporary, Lille Bakery and Reffen – Copenhagen Street Food.

👉🏼 Read more about FRAME and take a drone tour of the area

 

Photo Credits: Skipper Photography

Contact us for more info or a quote

If you want us to FRAME your next event, contact us at info@copenhagenphotofestival.com // +45 4244 2010

We look forward to hearing your ideas and realizing your event vision!


Help us get better!

Photo: Skabertrang by Aftenskolen Fountain House at Den Sociale Blomsterhave, photo by Hans Vedsted. 

We are very curious to hear how your experience of this year’s Copenhagen Photo Festival was? What did you like? What would you like more of and how can the festival best meet your expectations in the future? 

As a festival that wants to evolve creatively and organically, meet our visitors in the best possible way and present new innovative exhibitions, emerging and established artists as well as present you with great events in a nice setting, we are always open to suggestions, constructive ideas and new partnerships. 

It only takes 5 minutes!

We therefore hope you will use 5 minutes of your time to fill out a short survey about your festival experience. You can also fill it out, if you did not attend. Either way you may have ideas, comments or suggestions for new paths or partnerships for the festival that could be interesting for us.

If you participate you get the chance to win two tickets for next year's festival. We will find the winner 15 August.

We look forward to hearing from you!  

Click here for the English survey

Klik her for at få spørgsmålene på dansk