Pust nyt liv i dine fotoprint: Fotomarked i Absalon

Image credit: Laura WIlhelm

English below 👇

Er du fotograf, kunstner eller engageret samler med forkærlighed for fotografi? Og har du en masse fine fotografier i gemmerne, som fortjener at få et nyt liv? Så kan du puste nyt liv i dine fotoprints, når Copenhagen Photo Festival og Absalon gentager succesen fra november og afholder fotomarked i Absalons skønne rammer på Sønder Boulevard på Vesterbro igen den 13. april. Frem til 1. april kan du søge om at få en bod til at sælge dine fotografiske print.

I april fylder vi atter salen i Absalon med boder med alt fra ‘fundne fotografier’ til kunst- og dokumentarfotografi af både etablerede og spirende fotografer, og der vil være rig lejlighed til at møde fotograferne og få en snak om værkerne og historierne bag.  

Pust nyt liv i dine fotoprint

“Vi ønsker at være med til at fejre det, der findes allerede og opfordrer til i bæredygtighedens navn at puste liv i alle de skønne fotoprint, der ligger i skufferne og fortjener at blive vist frem,” siger festivaldirektør, Maja Dyrehauge Gregersen. 

Så er du dokumentar- eller kunstfotograf med fotoprints i gemmerne, eller samler du på fx ‘fundne fotografier’ og har du lyst til at sælge ud af fundene, kan du frem til 1. april  søge om at få en af de ca. 22 boder, som får plads på markedet.

Sådan ansøger du

Du skal blot udfylde nedenstående tilmeldingslink, hvis du ønsker at deltage med en stand på fotomarkedet i Absalon Folkehus den 13. april. Vi udvælger 22-24 deltagere blandt alle indsendte forslag. De udvalgte får direkte besked senest efter fristens udløb.. 

Sidste chance for at tilmelde sig er 👉🏼1. april 2024 ved at klikke her 👈🏼

Boden består af et bord som måler 220x85cm og stole. Vi opfordrer til, at man medbringer dug og standere af forskellig art til at udstille værkerne på og foran bordet for at skabe en indbydende stand. Medbring gerne værker i forskellige prisklasser.

Opsætning er mulig fra kl. 8:00 og senest ankomst kl. 9:00.

Åbningstiden er 10 til 15. Der er nedpakning mellem 15 og 16.

NB! Prisen for en bod er 400 kr. og skal betales umiddelbart efter, man har fået svar på ansøgningen. Beløbet kan ikke refunderes.

Hvis du har nogle spørgsmål, må du endelig sende os en mail på info@copenhagenphotofestival.com.

 

Fotos: Laura Wilhelm, Christine Almlund

___________

Are you a photographer, artist or maybe a dedicated collector with a fondness for found photography? And do you have a lot of nice photographs in storage that deserve a new life? Copenhagen Photo Festival and Absalon at Vesterbro are teaming up again to celebrate photography with a photo market in Absalon’s beautiful house on Sønder Boulevard in Vesterbro on 13 April  and now you can apply for a stall with your photographic prints.

The hall in Absalon will be filled with stalls with everything from ‘found photographs’ to art and documentary photography by both established and emerging photographers, and there will be ample opportunity to meet the photographers and have a chat about the works and the stories behind them.

Bring new life to your photo prints

“We want to celebrate what already exists and encourage, in the name of sustainability, to breathe life into all the beautiful photo prints that are in the drawers and deserve to be shown,” says Maja Dyrehauge Gregersen, Festival Director.

So if you are a documentary or art photographer with photo prints itching to find a new home, or if you collect e.g. ‘found photographs’ and if you would like to sell some of your gems, you can apply before 1 April for one of the approx. 22 stalls.

How to apply

You just have to fill in the registration link below if you want to participate with a stand at the photo market in Absalon Folkehus 13 April. We select 22-24 participants from all submitted proposals. Those selected will be notified directly after the deadline.

The last chance to register is April 1 via this link (the form is in Danish)

The stall consists of a table measuring 220x85cm and chairs. We encourage you to bring tablecloths and stands of different art to display the works on and in front of the table to create an inviting stand. We recommend to bring works in different price ranges.

Setup is possible from 8 am and the latest arrival at 9 am.

Opening hours are 10 am to 3 pm. After the market closes, you have to deinstall before 4 pm.

NB: The price for a booth is DKK 400 and must be paid immediately after you have received a response to the application. The amount cannot be refunded.

If you have any questions, please send us an email at info@copenhagenphotofestival.com.


Tag med til FESTIVAL KICKSTART 2024!

Talk med Yana Wernicke under årets fotobogmarked på GL STRAND. Foto: Hans Vedsted

Lægger du eller din institution hus til en interessant fotoudstilling i juni 2024? Eller er du i gang med at koordinere en undergrundsudstilling i et af byens uafhængige udstillingssteder? Eller måske planlægger du en fotobogslancering, fotoperformance eller en artist talk med en anerkendt fotograf eller kamerabaseret kunstner?

Hvis det er tilfældet, kan du nu blive klogere på, hvad det vil sige, at være udstillings- eller eventpartner under Copenhagen Photo Festival, når vi inviterer til

FESTIVAL KICKSTART 2024

den 17. januar kl. 17-18.30.

i Villa Kultur på Krausesvej 3 på Østerbro

Her kan du høre mere om vores tanker for 2024, hvor vi fejrer 15 års jubilæum, og selv bringe gode ideer på banen. Vi ønsker nemlig at skabe en endnu stærkere sammenhængskraft på tværs af festivalens partnere. I løbet af mødet vender vi både publikumsbesøg, aktiviteter og nye initiativer såvel som markedsføringstiltag. Der bliver rig mulighed for at lufte ideer, forventninger og spørgsmål (se program nedenfor). 

I 2024 var der 44.000 besøgende på tværs af Copenhagen Photo Festivals +70 forskellige udstillings-, event-, og fotobogspartnere samt et imponerende udstillings-, talk- og eventprogram. Vi ser allerede nu frem til Copenhagen Photo Festival 2024 den 6.-16. juni og håber, at I vil være med til at fejre fotografiet sammen med os til den tid!

 Vi har en masse spændende ting i støbeskeen og vil blandt andet folde årets tema – ‘‘Entanglement’ – ud.

SU – Klik her for at tilmelde dig FESTIVAL KICKSTART 2024

Læs mere om at være festivalpartner her: https://copenhagenphotofestival.com/en/partner/

 


Bridges are Beautiful: Mød kunstneren bag!

Image credit: Marina Caneve

English text below 👇 

Kom og vær med, når Copenhagen Photo Festival, Fotografisk Center og Det Italienske Kulturinstitut sammen er værter for en aften i selskab med den internationalt anerkendte italienske kunstner Marina Caneve, der besøger Danmark i forbindelse med en researchtur omkring sit nuværende projekt “Bridges are Beautiful”. 

I samtale med festivaldirektør for Copenhagen Photo Festival, Maja Dyrehauge Gregersen, udfolder Caneve tankerne bag projektet "Bridges are Beautiful". Samtalen giver et indblik i den unge kvindelige kunstners modige og allerede omfattende kunstneriske praksis, der i det aktuelle projekt afsøger gråzonerne i vores naturbeskyttelse og økosystemer. Hun fortæller, hvordan projektet har relation til dansk naturbeskyttelse og biodiversitet, og sammen vil de to berøre den bredere diskussion af grænsedragninger, territorier og frihed og lægge op til en dialog med publikum.

OM PROJEKTET ‘BRIDGES ARE BEAUTIFUL’

Projektet ‘Bridges are Beautiful' undersøger med afsæt i naturbeskyttelsesloven Natura 2000, de steder i Europa, der har til formål at opretholde naturen og forbedre biodiversiteten. Biodiversiteten er i stigende grad truet af menneskeskabte infrastrukturer, der har en direkte indvirkning på økosystemerne. Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 2014 med et krav om, at der skulle bygges broer rundt om i Europa for at fremme biodiversiteten.  Marina Caneve har sat sig for at fotografere de mere end hundrede broer i Europa, der er opført for at dyrene skal kunne bevæge sig frit. For spørgsmålet er, hvor frie dyrene egentlig er? Overvågning af dyrene sker i større grad end nogensinde før for at følge naturens tilstand og dokumentere, om tiltagene virker. Med sit projekt spørger Caneve, hvorvidt vores dyr lever frit eller om de konstant er under overvågning og i fangenskab. 

OM MARINA CANEVE

Marina Caneve (f. 1988), er en italiensk kunstner og fotograf uddannet fra Royal Academy of Arts i Haag (NL). Hun arbejder med miljømæssige, sociale og kulturelle forandringer gennem en forskningsbaseret og tværfaglig tilgang. I sine projekter ønsker hun at konfrontere vores uvidenhed om teknologiens indvirkning på vores miljø. I de seneste år har Caneve deltaget i forskningsprojekter, heriblandt forskningen om frihed og bevægelse blandt dyr i Europa. Caneves værker er en fast del af de italienske samlinger på MAXXI, MUFOCOo, ICCD, National Mountain Museum, Collezione Farnesina og i private samlinger.

PROGRAM

Kl. 17.00 Dørene åbnes, og der serveres et glas vin sponsoreret af Det Italienske Kulturinstitut.

Kl. 17.30 – 18.30 Samtale mellem kunstner Marina Caneve og direktør for Copenhagen Photo Festival, Maja Dyrehauge Gregersen. Efter samtalen kan publikum stille spørgsmål.

Samtalen foregår på engelsk.

ENTRÉ

Talken er gratis efter entréprisen er betalt:

- Voksne: 40 kr.

- Studerende / pensionister: 20 kr.

- Medlemmer: Gratis

Arrangementet finder sted på Fotografisk Center, Staldgade 16, 1699 København

www.fotografiskcenter.dk

Læs mere om Marina Caneve her: 

www.marinacaneve.com

________________

(UK)

Bridges are beautiful: Talk with Festival Director Maja Dyrehauge Gregersen and the Italian artist Marina Caneve. 

Come and join us, when Copenhagen Photo Festival, Fotografisk Center, and the Italian Cultural Institute host an evening with the internationally accomplished Italian artist Marina Caneve, who is visiting Denmark as part of her research trip for her current project, Bridges are Beautiful. The project, promoted by FMAV Fondazione Modena Arti Visive, Italy, is supported by the Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture under the Italian Council program (2023).

In conversation with the festival director of Copenhagen Photo Festival, Maja Dyrehauge Gregersen, Caneve unfolds the thoughts behind the project Bridges are Beautiful. The talk is also about the young female artist’s courageous and already extensive practice, which currently explores the grey areas in our nature conservation and ecosystems. During the talk Caneve will talk about how the project relates to Danish nature conservation and biodiversity, and together they will touch on the broader discussion of boundaries, territories, and freedom, leading to a dialogue with the audience.

ABOUT THE PROJECT ‘BRIDGES ARE BEAUTIFUL’

The project Bridges are Beautiful is based on the Natura 2000 nature protection law, which aims to maintain nature and improve biodiversity. Biodiversity is increasingly threatened by human-made infrastructures that have a direct impact on the ecosystems. The nature protection law was passed in 2014 with a requirement to build bridges across Europe to gain biodiversity. 

Marina Caneve wants to photograph the more than hundred bridges in Europe that were built in relation so animals could move freely. The question is, how free the animals truly  are? Animal surveillance is happening more than ever to monitor the processes of nature and document whether initiatives are effective. 

ABOUT MARINA CANEVE 

Marina Caneve (b. 1988) is an Italian artist and photographer from the Royal Academy of Arts in Haag (NL). She’s exploring major environmental, social and cultural changes through a research based and multidisciplinary approach confronting our naive thoughts about the impact of technology on our environment. In recent years, Caneve has participated in research projects, including research on freedom and movement among animals in Europe. Caneve’s work can be found in the collections of institutions such as MAXXI, MUFOCO, ICCD, National Mountain Museum, Collezione Farnesina as well as private ones. Her work was shown in institutions such as MAXXI (Rome), La Triennale di Milano, Fotohof (Salzburg), Palazzo Reale (Milano), Institut Néerlandais (Paris).

PROGRAM

5:00 PM Doors open, and the Italian Cultural Institute serves a glass of wine. 

5.30 - 6.30 PM Talk with artist Marina Caneve and festival director of Copenhagen Photo Festival Maja Dyrehauge Gregersen. 

The talk will be in English. 

ENTRANCE 

The talk is free after the entrance fee has been paid: 

 • Adults: 40 DKK 
 • Students / pensioners: 20 DKK 
 • Members: Free

The event takes place at Fotografisk Center, Staldgade 16, 1699 Copenhagen 

www.fotografiskcenter.dk

Read more about Marina Caneve here: www.marinacaneve.com

____________

CLICK and FIND MORE PHOTO NEWS here


The early bird discounts have landed!

Image credit: © MelKastner

Collect your ticket for the Copenhagen Photo Festival 2024 with an early bird discount now! Or better yet, get you hands on a limited edition swag bag ticket package before they sell out.

The early bird sale has just opened! The single partout tickets giving you acces to all days of the festival center ar now available for the bargain price of DKK 100 (normal price is DKK 130).

In addition to this,  you can also get your hands on one of our limited edition unique upcycled festival swag bags as a complimentary add on when you buy an early bird ticket. The price for the Limited Edition Package is just DKK 175 (normal price for ticket+ bag is DKK 329). But be quick, we only have a very limited batch of these – and the sale will only be open for a limited period!

The festival swag bag is handmade, and not two bags are exactly the same. They are created out of the festival banners that decorated our venue FRAME for previous editions by the socio economic initiative I Tråd Med Verden. You pick up your unique swag bag at the entrance of the festival center at Refshaleøen between from 6 to 16 June 2024.

Check out the early bird discounts


Are you our next FUTURES talent?

Image credit: FUTURES talent 2023, Jonas Tislevoll

Do you want to get challenged professionally and get international response to your practice? Do you need inspiration and want to meet peers from other countries? 

Now you have the opportunity to become part of the influential European photography platform FUTURES Photography that works to strengthen the path for new talents. As part of the platform Copenhagen Photo Festival is calling for talents from the Nordic countries. The five selected talents get unique opportunities to network internationally and develop their photographic career.⁠

The call is open from 1 November to 1 December – we look forward to seeing your project!

What is FUTURES Photography platform?

Copenhagen Photo Festival is part of FUTURES Photography Platform, which has existed since 2017 and is supported by the EU culture programme Creative Europe. We are more than 20 member institutions from all over Europe within the photographic field. Among the members are prominent institutions like PhotoIreland, Triennial of Photography Hamburg, Der Greif, Void and many others. CPF has been part of the platform since 2021.

How does the platform work?

Every year each member of the platform invites five new talents to become part of the platform. Right now more than 400 talents with various backgrounds and practices are part of the platform, but all with a relation to camera, photography or lens based art. The purpose of the platform is to strengthen lens based artists’ possibilities to get a career boost through a number of activities, e.g. promotion, individual portfolio reviews, network meetings and more.

Learn more about FUTURES Photography

Learn more about the criteria for applying and fill out the application form


Ny kunst til væggen? Tag med til Fotomarked i Absalon

English below 👇🏼

“Vi ønsker at fejre det, der findes allerede og opfordrer til i bæredygtighedens navn at puste liv i alle de skønne fotoprint, der ligger i skufferne og fortjener at blive vist frem – og måske endda komme op på væggen derhjemme” - Maja Dyrehauge Gregersen

Er du vild med samtidkunst og fotografi? Eller har du en forkærlighed for fotografi fra alle tider? Så tag med på Fotomarkedet den 11. november. Copenhagen Photo Festival og Absalon har slået sig sammen om at lave et fælles fotomarked i Absalons skønne rammer på Sønder Boulevard på Vesterbro – et af de mest livlige og farverige kultur- og eventsteder i byen.

Salen i Absalon vil være fyldt med boder med alt fra ‘fundne fotografier’ til kunst- og dokumentarfotografi af både etablerede og spirende fotografer, og der vil være rig lejlighed til at møde fotograferne og få en snak om værkerne og historierne bag.  

Få ny fotokunst med hjem til væggen eller samlingen

Det er første gang Absalon og Copenhagen Photo Festival samarbejder om et fotomarked. Markedsgæsterne vil få rig mulighed til at købe lækre prints i næsten alle genrer og prisklasser fra ca. 50-1500 kr. 

“Vi ønsker at fremhæve de mange dygtige fotografer herhjemme ved at få deres fotografi bredt ud til alle os, som værdsætter kunst og fotografi uden at betragte os selv som samlere. På fotomarkedet får du mulighed for at købe et værk med en personlig historie til en fair pris, og hvor du tilmed støtter fotografens arbejde,” fortæller Maja Dyrehauge Gregersen, festivaldirektør. “Vi ønsker at fejre det, der findes allerede og opfordrer til i bæredygtighedens navn at puste liv i alle de skønne fotoprint, der ligger i skufferne og fortjener at blive vist frem – og måske endda komme op at hænge på væggen derhjemme.” 

Det er gratis at komme ind og gå på opdagelse i de mange skønne fotos.

Markedet er åbent fra kl. 10-15 lørdag den 11. november.

Find vej her: Absalon, Sønderboulevard 73, Vesterbro

Læs mere på Facebook begivenheden her.

Vi glæder os til at se jer!

___________

"We want to celebrate what already exists and encourage, in the name of sustainability, to breathe life into all the beautiful photo prints that are in the drawers and deserve to be shown." – Maja Dyrehauge Gregersen, festival director

No matter if you are a newbie art collector, a photo connoisseur or a curious enthusiast, the Photo Print Market on 11 november will be something for you. Copenhagen Photo Festival and Absalon at Vesterbro have teamed up to create our first joint photo market in Absalon's beautiful house on Sønder Boulevard in Vesterbro – one of the most colourful and vibrant venues in Copenhagen.

The hall in Absalon will be filled with stalls with everything from 'found photographs' to art and documentary photography by both established and emerging photographers, and there will be ample opportunity to meet the photographers and have a chat about the works and the stories behind them.

Bring new life to your photo prints

"We want to highlight the many talented photographers by making their photography widely available to all of us who appreciate art and photography without considering ourselves collectors. At the photo market you get the opportunity to buy a work with a personal story at a fair price, and where you also support the photographer's work," says Maja Dyrehauge Gregersen, festival director. "We want to celebrate what already exists and encourage, in the name of sustainability, to breathe life into all the beautiful photo prints that are in the drawers and deserve to be shown."

It is free to visit the Photo Print Market and it will be open from 10 am to 3 pm on 11 november.

How to find it: Absalon, Sønderboulevard 73, Vesterbro

We look forward to seeing you there!

 


Er du vores nye kommunikations- eller eventpraktikant?

👇🏼 English text below 👇🏼

Brænder du for kunst, fotografi, udstillings- og/eller festivalplanlægning? Er du nysgerrig, åben, selvstændig og struktureret? Copenhagen Photo Festival er på udkig efter praktikanter, der kan byde ind med faglighed, kreative indspark og lyst til at engagere sig i forberedelserne og afviklingen af næste års festival i juni!

Som praktikant hos os er du med til at realisere og formidle et omfattende, kulturevent i København med en lang række samarbejdspartnere på tværs af kunstscenen og et bredt udsnit af aktiviteter. Du vil få indgående erfaring med kultur- og eventproduktion fra A til Å og blive rustet til at kunne indgå i selvstændige projekter fremadrettet. Du får afprøvet og forenet din akademiske viden og uddannelsesbaggrund med opgaver i praktisk og kreativ kontekst og selvfølgelig et bredt indblik i foto- og kunstverdenen samt kulturmiljøet på både lokalt og internationalt niveau. 

Interesse for kommunikation, events eller programplanlægning?

Til foråret 2023 søger vi praktikanter med interesse inden for kommunikation, eventproduktion eller programplanlægning. Afhængig af din baggrund og faglige interesse, kan du fx komme omkring følgende arbejdsopgaver i dit praktikforløb:  

 • Contentkoordinering og -planlægning
 • Contentproduktion til web, nyhedsbreve og so-me (fx tekst, foto og videoproduktion)
 • Event- og udstillingskoordinering 
 • Programudvikling og -koordinering
 • Udstillingsproduktion 
 • Projektkorodinering

Hvad kan du forvente af os – og hvad forventer vi af dig? 

Du studerer kommunikation, medier, kunsthistorie, visuel kultur eller lignende, og du har lyst til at bringe dine kompetencer og erfaringer, synspunkter og ideer i spil i vores lille, internationale team. Hos os kan du få stor indflydelse på egne arbejdsopgaver, ligesom du kan forvente en uhøjtidelig men dedikeret tilgang til opgaverne – og alle bidrager til at søsætte festivalen sammen. Derfor har vi brug for, at du er ansvarsbevidst, struktureret og kan prioritere imellem sideløbende opgaver. Du begår dig problemfrit på dansk og engelsk, skriftligt såvel som mundtligt.  

Et praktikforløb hos os er min. 15 timer om ugen med start 1. februar og semesteret ud. Vi kan tilbyde fleksible arbejdstider i forhold til dit studie, men i perioden op til og under festivalen, må du forvente, at vi har brug for et større engagement. Vi kan desværre ikke tilbyde løn i forbindelse med praktikken.  

ANSØG HER: Send din ansøgning (og cv), hvor du uddyber hvilke praktikopgaver, der interesserer dig mest, hvorfor, og hvordan du vil gribe dem an her.


Vi glæder os til at høre fra dig!

Get a sense of the festival mood from the festival in 2023 

Internship

Copenhagen Photo Festival is looking for interns who can offer creative input, professionalism and who loves to get involved!

As an intern with us, you will have a share in the realization of a widespread cultural event in Copenhagen with a large number of partners and a wide range of activities. You will gain in-depth experience with event production from A to Z and be equipped to be able to take part in independent projects in the future. 

Interested in communications, content production, event or exhibition planing?

You can test your academic knowledge and educational background with assignments in a practical and creative context –  and of course a broad insight into the world of photography and art. Here are some of the tasks you can explore during your internship:  

 • Event and exhibition production 
 • Web, newsletter and SoMe content
 • Program development and coordination
 • Production 
 • Project management

What can you expect of us – and what do we expect?

You study communication, media, art history or visual culture. The most important thing, however, is that you are motivated and want to bring your skills and experiences, views and ideas into play in our small team. 

We work unpretentiously, but dedicatedly, and therefore we need you to be responsible, structured and able to handle and prioritize between parallel tasks. You communicate fluently in Danish and English, in writing as well as orally.  

An internship with us is min. 15 hours a week from February to June 2024 after the end of the festival. We can offer flexible working hours in relation to your study, but you must expect that we need a greater commitment around major deadlines and open calls. Unfortunately we can not offer salary in connection with the practice.  

APPLY HERE: Send your application and a CV and elaborate on which internship assignments are of interest to you, and we would also love to read why and how you want to approach them.
We look forward to hearing from you!


A big heartfelt THANK YOU!

Image credit: Video still from the aftermovie 2023 by Sonia Tomegros Regalado

We want to thank everyone who made this year’s Copenhagen Photo Festival a very special experience. We are so grateful for every single visit to the festival center on Refshaleøen and at all the more than 40 festival exhibition partners across Copenhagen and Scania – thank you for taking part in and contributing so generously to this year’s festival!

Rewilding the festival center

And of course we also want to thank everyone who made this year’s Festival Center a memorable venue with 14 exhibitions in total dispersed throughout the large wilderness at Refshaleøen: Our six international ‘rewilding’ solo artists: Nanna Heitmann, Craig Ames, Kristina Knipe, Erik Berglin, Hilla Kurki, Daniel Hinks; the FUTURES photography traveling group exhibition On the Verge featuring Alice Pallot, Ugo Woatzi, Pauline Hisbacq, Cian Burke, Mark Duffy, Daniel Szalai and Julie Kleiwaniec; The emerging talents from the Scandinavian photo schools DMJX, Oslo Met, VERA Skole for kunst og Design and KBH FIlm&Fotoskole ; The curatorial initiative ATLA’s three exhibitions with emerging talents; the five selected FUTURES Talents 2023: Sofie Flinth, Mikkel Hørlyck, Susanne Fagerlund, Giulia Mangione and Jonas Tislevoll and last but not least Paris Photo and Aperture's Photo Book Awards Exhibition.

Photo books at GL STRAND and Thiemers Magasin 

This year we were also very happy to pay a special tribute to the photo book with a collaboration with Kunstforeningen GL STRAND about a well visited photo book market with 19 engaged photo and art book publishers and actors and a day full of talks, discussions and screenings. And also at Thiemer's Magasin where the discussions about photo books flourished all week. We hope this focus will mark the beginning of a new tradition at the festival.

Thank you to our generous supporters!

We are also grateful for all the generous supporters financing the exhibitions this year: Københavns Kommune, Det Obelske Familiefond, Creative Europe Programme, Nordic Council of Ministers, FUTURES photography, Imagine5, Nordic Culture Point, Wisti Fonden, Indre By Lokaludvalg and Vesterbro Lokaludvalg. 

Invaluable and indispensable volunteers

We are also grateful for all the helpful, supportive and creative volunteers and staff that make this festival physically appear at all. Without you the festival would not happen, so thank you for your big engagement, creative spirits and huge support – you are a true and indispensable force of nature!

A big round of applause!

Last but not least lets give a big round of applause to everyone arranging events and exhibitions around Copenhagen and Scania from the many festival partner venues, the gallery walks and artist talks to DJ sets, sound and image equipment people and all the people engaging with the amazing world of contemporary photography – we genuinely appreciate your flexibility, engagement, good work and happy spirits – we love to make this festival with you!

Let's do it again next year from 6 to 16 June

We wish you all a joyful summer and hope to see you again next year when we invite you to engage with the theme 'ENTANGLEMENT' for the 14th edition of the festival which we plan to celebrate from 6 to 16 June.

Best wishes,

The CPF team


ENTANGLEMENT – Next year’s theme is announced!

Image credit: Detail from 'Soleil and Colin' from the series 'Talisman' by Kristina Knipe CPF solo artist 2023

At the closing event on the last day of the festival we were happy to not only present an inspiring and enlightening talk with three time World Press Photo winner, Mads Nissen, who will exhibit at the festival in 2024. We also announced the theme for next year’s festival: ENTANGLEMENT. 

Calling all photographers, exhibition venues and collaborators

With the 2024 theme we hope to shed light on how closely we are all connected, not only to each other but also to nature, culture and the big events influencing our lives in so many ways. Furthermore we hope the theme will inspire photographers, artists, exhibition partners and creative collaborators to reflect and engage with some of the urgent issues of our times. 

Just think of all the things that connect us. Visible relations like family, friends and communities or less visible like tech and AI that engages with your online footprints in unimaginable ways and connects us in vast datasets that we have no clue about. Whether we are included in neat, transparent networks or sweeped in unruly, messy or subtle bundles that seem impossible to untangle, there’s no way to evade the entanglements of our complex world. 

A hope to inspire to new collaborations and perspectives

The theme will first of all be relevant for all the photographers and artist seeking to present a solo exhibition at the 2024 Copenhagen Photo Festival. The theme is also relevant for our exhibition partners around the Copenhagen region, who will be invited to engage with the theme in some way for the next edition of the festival. Last but not least we hope to inspire collaborators and sponsors to approach the theme in new and inspiring ways to create new collaborations and perspectives.

2024 THEME TEXT: ENTANGLEMENT

The overarching theme for the 2024 festival edition is ‘entanglement’. A word or concept which refers to the way we are correlated over space and time to each other. To how we can have a mutual relationship or connection, in which one thing affects or depends on another. To the footprint that we leave, more or less intentionally.

The thought of being interconnected or interdependent can seem basic. In the sense that it is something which happens in our everyday life – whenever I do something it impacts my surroundings or relations, but it can also create reverberations that I did not foresee. With the word ‘entanglement’ we wish to focus even more closely on how we today seem to be not just connected in neat and nice networks or webs that we can observe, adjust and control.

In a global perspective with climate changes, wars, Western consumerism, AI technology or drug trafficking it is pertinent to talk about a concept like ‘entanglement’ to describe how big historical events as well as our own everyday life are closely connected and can mutually impact each other in unpredictable, unruly and even messy ways. In a complex world the connections are no longer easily traced, controlled or predicted.

When a brisk decision is made to invade Ukraine and the bread prices impact families all over the world. When a girl in Sweden refuses to go to school and impacts how we talk about global climate laws. When we realize that our personal travel plans impact ice melting in Greenland.

With our focus on entanglement for the 2024 Copenhagen Photo Festival we want to encourage open call applicants to examine our own impact on the world on a personal level as well as on how big events may circle out like rings in the water and hit us in unexpectedly and make us marvel, cry, laugh or wonder. 

We are particularly interested in applications that through camera-based media show us new perspectives in this entangled world of ours. Projects that both enlighten and inspire us to engage with the world, our relations and the entangled reality we live in.

Even though we live in an often frustratingly ever changing complex world, the complexity, the interconnectedness and the entanglement across time and space also possess beauty and hope that small changes can create large movements. That we as individuals actually can create reverberations, transform old structures and make a positive footprint too.


Up-cycled artwork festival tote bags

Image credit: Calmspiracy

Bring home a unique piece of artwork with you from this year’s festival! With the help from the socio economic organisation I Tråd Med Verden on Nørrebro we have created a whole new series of unique CPF tote bags for this year’s festival created from up-cycled artwork banners from previous years! Now you can reserve your own unique tote bag and pick it up at the festival center between 1 and 11 June. 

Upcycled artworks from earlier festivals

As a totally new up-cycling initiative we are very happy to present a special upgraded and up-cycled edition of the traditional CPF tote bag. This year the tote bags are not decorated with our logo as usual. Instead each bag is a small piece of artwork in itself. Each tote is created out of reused textiles from the artworks that decorated our exhibition spaces and park area on Refshaleøen and then designed and sewn by the up-cycling specialists at I Tråd Med Verden. 

If you buy a tote bag this year you can look forward to bringing home a little unique piece of artwork from one of the works by the Copenhagen Photo Festival solo artists Ilvy Njokitijien, Kyrre Lien, Chirag Jindal, Dafna Tal, Mitchell Moreno, Roman Korovi, Ute Behrend from the festival in 2020 or Nick Waplington from 2021. 

Unique festival tote bags made by I Tråd Med Verden

The bags are made with cut out textile from the artists’ textile prints by I Tråd Med Verden (ITMV), which is a social economic association that in partnership with the housing association KAB run sewing and design workshops in vulnerable residential areas. 

They work specifically with up-cycling of discarded textiles as a focal point to create job opportunities, networks and better quality of life for people who have lost their footing on the labor market. The purpose is also to be a local resource that helps form communities and generates knowledge about textile recycling

Limited edition – reserve a bag now

Because of the unique artwork textile, each bag is unique and has a different look. and is only made in a limited edition. The bags will all be sold in our festival center merch shop from 1 to 11 June where you can hop by and pick out your favourite. You can also reserve a tote bag now via email. We will then pick one out for you and you can collect it at the festival center during the festival. 

CLICK AND RESERVE HERE

Specifications: 

Made by PVC-free polyester. Measurements: w 37 cm x h 43 cm. The tote bag comes with a long textile strap that allows you to put it over your head when strolling or biking. 

Price: DKK 200